Valg af kommunikationsværktøj: Er I et skridt foran eller bagud?

Onlinekommunikationsværktøjer gør det nemt at samles og samarbejde på tværs af Danmark og resten af verden. Det har coronakrisen i allerhøjeste grad bevist. Har du tænkt over, hvordan du som selvstændig, startup eller anden virksomhed kan bruge et kommunikationsværktøj til at tiltrække de rette kompetencer?

Tidligere var virksomheder mere eller mindre låst af det fysiske sted, de havde valgt at placere sig. 
Befinder man sig eksempelvis i et udkantsområde, kan der være begrænset adgang til kvalificeret arbejdskraft, og det kan involvere lang transporttid at holde møder og samarbejde med andre.
Med et onlinekommunikationsværktøj kan man fjerne de barrierer. Når al kommunikation foregår virtuelt – eksempelvis via en app på telefonen eller via sin computer – har man nem og hurtig adgang til både kolleger, kunder og samarbejdspartnere.  

Lettere samarbejde på tværs af lokationer

At have alt samlet i en onlineløsning betyder, at de daglige arbejdsgange glider lettere.
Når information aldrig er mere end et klik væk på en bærbar, tablet eller telefon, kan chefen hurtigere træffe de nødvendige beslutninger. 
Medarbejderne kan arbejde nemmere sammen, f.eks. i samme dokument eller præsentation, selvom den ene sidder på et kontor og den anden hjemmefra. 
Og hvis der er mangel på specialistkompetencer i lokalområdet, kan man godt finde de kompetencer andre steder i landet – eller i udlandet for den sags skyld – fordi samarbejdet via værktøjerne gør det muligt at løse opgaverne sammen online.

Øget fleksibilitet

Et godt onlinekommunikationsværktøj er også med til at forbedre arbejdsbetingelserne for virksomheder – uanset størrelse og beliggenhed.
Der er selvfølgelig virksomheder, som er dybt afhængige af, at nogle medarbejdere møder fysisk op på en bestemt adresse. Men flere og flere virksomheder kan gøre deres forretningsmodel mindre afhængig af geografi ved at implementere et godt onlineværktøj, så de kan kommunikere mere fleksibelt.

Samme eller højere produktivitet
Ét af lyspunkterne fra coronakrisen er, at mange virksomheder har været mindre påvirkede af nedlukningen end frygtet. Da man ikke længere måtte mødes i den virkelige verden, brugte de bl.a. mødetjenesten Microsoft Teams til at arbejde hjemmefra. Og det har fungeret godt.
Mange virksomheder fortæller, at de ikke har oplevet et fald i produktiviteten under nedlukningen. Nogle har endda været i stand til at booste produktiviteten.


Forbedret medarbejdertrivsel

Én af forklaringerne på de positive tal i produktiviteten er, at mange medarbejdere trives godt med at arbejde hjemmefra. De undgår bl.a. transporttid, får mere tid til familien og ro til fordybelse. 
Det er nok de færreste, der vil bryde sig om udelukkende at arbejde hjemmefra. Men som et mere eller mindre fast supplement til tiden på et fysisk kontor, kan hjemmearbejde give medarbejderne noget af den frihed og fleksibilitet, de ofte efterspørger.
Vil du vide, hvordan et onlineværktøj kan hjælpe din forretning?

Læs mere om One+ Læs mere om Teams

TDC Erhverv Teams

TDC Erhverv Teams er et onlinekommunikationsværktøj, der styrker både produktiviteten og samarbejdet. 

  • Samler alle kommunikationsværktøjer ét sted

  • Kan intefreres med hundredvis af virksomhedsapps

  • Kan tilgås fra både computer og app på mobiltelefonen

  • Har integreret selvbetjeningsapp til administration af hele løsningen og alle ansattes adgange m.m.