I skal ikke bruge videokonferencer for at spare penge

Hvor videomøder historisk set blev indført for at skære i rejseomkostningerne, er en af de primære grunde nu at øge produktiviteten. Det handler om at træffe hurtige beslutninger, minimere spildtid og sikre en aktiv deltagelse – både i den private og i den offentlige sektor.
Ditte Due Mortensen

Ditte Due Mortensen

31. januar 2014

De primære grunde

Videokonference penge

De primære grunde

Vi arbejder i højere og højere grad sammen med kunder og leverandører, der ikke er lige i nærheden, og medarbejderne er både på kontoret og på farten. Det stiller større krav til de arbejdsredskaber, der er til rådighed.
Derfor efterspørger virksomheder løsninger, der understøtter den måde, medarbejderne arbejder på – fx produkter til afholdelse af videomøder.

Videokonferencer samler folk
Møder er tids- og ressourcekrævende, men nødvendige. Derfor er videomøder ikke nogen ny ide, men produktudviklingen har først virkelig taget fart de seneste år. Det skyldes i høj grad, at der er rigtig gode erfaringer med at tage det bedste fra traditionelle møder og kombinere det med fordelene ved telefonsamtaler. De fleste anerkender styrken ved at kunne se ansigtsudtryk og kropssprog. Ingen skjult mening går tabt, fordi et toneleje afkodes forkert, og det er nemmere at samle op på misforståelser, når man kan se hinanden i øjnene.

Alt i alt peger tallene på, at der er utrolig mange fordele ved videokonferencer. Og ikke kun når det handler om møder med andre nationaliteter, hvor store afstande spiller ind. Løsningen giver også god mening ved fx ugentlige salgsmøder på tværs af landet og byggemøder med alle involverede.

Kigger vi på den offentlige sektor kan sygehusvæsnet bruge videomøder til fx genoptræning i hjemmet, borgerservice kan hjælpe med udfyldelse af blanketter, og en skoleklasse kan uden problemer bestå af unge fra alle landsdele. Mulighederne er mange, og det handler blot om at udnytte dem.
Gør det nemt for alle at bruge videomøder
Der findes et utal af produkter i markedet. Nogle kræver videomødelokaler, og andre blot, at den, der ringer op, har løsningen installeret på sin mobil. Ofte er de løsninger, der kombinerer mulighederne, at foretrække. Det er derfor vigtigt, at I definerer jeres krav og behov, inden I investerer, for på den måde kan I både spare penge og øge effektiviteten. Begge ting, der gavner jeres forretning og gør det nemmere for medarbejderne at optimere deres arbejdsdag.

Hvilke fordele ser I ved videokonferencer?
Er det blot et middel til at spare på rejseomkostninger? Eller er der langt flere fordele for jer - og er effektivisering én af dem?

Fortæl os din holdning til og oplevelser med videomøder i kommentarfeltet nedenfor eller på perspektiv@tdc.dk