Case: I Ikast-Brande mødes de på videoskærmen

Alle skoler og lærere i Ikast-Brande Kommune bliver bundet sammen i én løsning med billede og lyd. Det gør det nemmere at udnytte ressourcerne på tværs af skolerne.
Ditte Due Mortensen

Ditte Due Mortensen

2. marts 2015

“Mindre transporttid, bedre udnyttelse af ressourcerne og bedre forudsætninger for at nå vores ambitiøse pædagogiske mål i kommunen.” Sådan opsummerer skole-it-konsulent i Ikast-Brande Kommune, Kenneth Pedersen, fordelene ved den videokonferenceløsning, man har valgt i kommunen.

“Oprindeligt så vi på rene videoløsninger, som vi kunne sammensætte efter behov, men vores leverandør foreslog en kombination af videoløsning og en klient, der kunne forvandle lærernes bærbare pc’er til videoterminaler med billede og lyd i høj kvalitet. Det var et interessant perspektiv.”                                              

Ved at udvide Cisco-videoløsningen med Jabber kunne lærerne blive koblet på den samlede løsning og få et officielt telefonnummer, der gør det lettere at opfylde en del af den nye skolereform. Lærerne skal være tilgængelige i arbejdstiden, og nu har de et arbejdsnummer, som de kan holde åbent i det tidsrum. Det betyder så på den anden side, at de ikke længere behøver at bruge deres private mobil- eller fastnettelefon til arbejdskommunikation.

Se filmen om Ikast-Brande kommunes videoløsning, der gør dem mindre sårbare, udligner geografiske afstande og giver større arbejdsglæde.

Se filmen om Ikast-Brande kommunes videoløsning, der gør dem mindre sårbare, udligner geografiske afstande og giver større arbejdsglæde.

Videoterminaler er omdrejningspunktet

Konkret har kommunen installeret en Cisco kommunikationsløsning, der forbinder 13 store MX300 videosystemer, der er sat op i videokonferencerum på skolerne. Derudover installeres 30 DX80 videosystemer, som er bordmodeller. De står blandt andet på skolebibliotekerne, hvor de kan bruges til ad hoc-møder og kommunikation med faglærere på andre skoler.

“Vores overordnede plan hedder PdULS, Pædagogisk didaktisk Udvikling & Læring,” fortæller Kenneth Pedersen. “Den binder it, medier, læsning og netværk sammen for at etablere en fælles læringsforståelse, og det sker blandt med vores skolebiblioteker som pædagogisk servicecenter. En central del af planen er at dele ressourcer og kompetencer på tværs af skolerne. Skal man for eksempel have fat i en lærer med specialkompetence, så er det ikke nok at tale i telefon, og det kan tage tid at køre mellem skolerne. Her er videokonferencen det perfekte alternativ.”

Både lærere og kommunen spiller med

Fra kommunens side var det et krav, at den nye løsning kunne køre under den allerede eksisterende administrative it, og at den kunne fungere med standardprotokoller. I Ikast-Brande Kommune bruger man VMware i datacentret og har allerede Cisco-løsninger til kommunikation. Nu etablerede man blot en ekstra søjle til den nye løsning. 

“Vi fik på en måde mere af det samme,” forklarer netværksadministrator Flemming Staal fra kommunen. “Lærerne havde alle en bærbar pc i forvejen, så med Cisco Jabber var det bare et spørgsmål om at give dem et headset og et webkamera, så de kunne bruge deres pc som en softphone.”

Fremtidsperspektiverne er attraktive

De første erfaringer med videoløsningen er gode, og hos de ansvarlige i Ikast-Brande Kommune regner man med, at arbejdsrutinerne og de nye muligheder hurtigt bliver udnyttet fuldt ud.

“Vi oplever også allerede nu, at andre grupper end lærerne melder om interesse for at kunne bruge systemet,” fortæller Kenneth Pedersen. “Det gælder fx skolepsykologer og talepædagoger, som i dag bruger meget tid på transport, da de er tilknyttet flere skoler. Nogle af deres møder kan klares over video, og det gælder sikkert også andre grupper. Så vi er ikke færdige med at udforske potentialet.”