SOC’en bidrager til, at dit internet virker

Security Operations Center – i daglig tale SOC – er TDC’s våben mod it-kriminalitet. Sidste år blev seks ud af 10 virksomheder i Danmark forsøgt hacket, og det betyder, at analytikerne i sikkerhedscentret udfører en meget vigtig opgave for det danske erhvervsliv. De er med til at bekæmpe it-kriminalitet og bidrager til, at de digitale forretningsløsninger fra TDC Erhverv altid virker.
Anika Lüdeke Dueholm

Anika Dueholm

22. oktober 2015

Det avancerede it-sikkerhedscenter blev indviet sidste og er pakket med state-of-the-art teknologi. Ved bordene med front mod endevæggen, der er beklædt med otte storskærme, sidder sikkerhedsanalytikerne og holder øje med, om TDC og TDC’s kunder bliver udsat for angreb fra it-kriminelle. I det arkitekttegnede lokale er linjerne rene og farverne afdæmpede. Signalet er klart: Her er der tjek på tingene.

Lars Højberg er chef for SOC’en. Han fortæller:

– Opgaven har fra starten været at understøtte TDC’s DDoS-produkter, som blandt andet beskytter en virksomheds internetforbindelser mod at blive lammet af oversvømmelsesangreb fra it-kriminelle. Med etableringen af TDC Sikkerhed er produktporteføljen blevet udvidet, og derfor har det givet god mening at samle SOC’en, så vi bedre kan servicere kunderne, der både omfatter private virksomheder og offentlige myndigheder. Fremadrettet vil vi så fortsat løbende implementere nye produkter og services til vores kunder.

Forretningsområde i vækst

Som forretningsområde er it-sikkerhed i kraftig vækst, fordi angrebene mod virksomhedernes it-systemer bliver hyppigere og mere og mere avancerede.

Peder Burgaard, der er chef for TDC Sikkerhed fortæller, at det er et marked, som vokser 7 procent om året og i øjeblikket har en værdi af 2,3 milliarder kroner.

– Vores fordel er, at vi dækker hele sikkerhedsområdet end to end. Det er der ingen andre, der gør, selv om vi har konkurrenter på delområder af vores forretning, siger Peder Burgaard.

Med end to end menes fra analyse af virksomhedens sikkerheds-setup til anbefaling, implementering, overvågning og angrebsbekæmpelse.

TDC har et stort netværk, som blandt andet over halvdelen af al dansk internettrafik flyder igennem, og derfor har TDC et rigtig godt overblik over de trusler og angreb, der rammer kunderne i Danmark og Norden. Den viden og indsigt er altafgørende for at kunne agere hurtigt og bekæmpe angrebene, og det giver nogle fordele i forhold til andre. 

Styrket bemanding mod truslen

Med de mere avancerede og hyppigere angreb mod virksomheders it-systemer betyder det også, at TDC har en tæt bemanding i SOC’en, som tilbyder kunderne et 24/7 beredskab.

Besøg vores website for mere info om TDC sikkerhed http://erhverv.tdc.dk/kompetencer/sikkerhed