Ny sikrings-app kan spare dyrebare minutter og redde liv

Automatiske brandalarmanlæg indeholder en masse værdifulde oplysninger, der kan effektivisere både udrykning, beredskabsplaner og bekæmpelse. Men oplysningerne bliver ikke anvendt i dag. Det skal en helt ny app – drevet på TDC Alarmnet – lave om på.
Ditte Due Mortensen

Ditte Due Mortensen

2. november 2015

I 2014 kørte de kommunale redningsberedskaber ud til ca. 14.000 reelle brande i Danmark. Dertil kom et antal blinde alarmer (en alarm, der afgives utilsigtet eller i god tro) og et antal falske alarmer (en alarm, der afgives i ond tro).

Selve udrykningen til en reel alarm følger et typisk mønster. Men det mønster er ikke altid hensigtsmæssigt. Det mener i hvert fald Helge Falberg, som er chefkonsulent i sikringsvirksomheden ACTAS.

Derfor lancerede ACTAS for nylig en helt ny app, som skal spare værdifulde sekunder under en udrykning og potentielt være med til at redde liv. ACTAS-app’en kører på TDC Alarmnet.

Spar fem-syv minutter
Når et automatisk brandalarmanlæg (ABA) går i gang, sender det en alarm til vagtcentralen. Her kan den pågældende operatør kun se, hvilken virksomhed alarmen kommer fra. Operatøren kan ikke se, hvilken gruppe i bygningen alarmen kommer fra.

“Det vil sige, at brandvæsenet kan komme ud på en adresse, og så ved de reelt ikke, hvor det brænder,” siger Helge Falberg. “Så de er nødt til at køre hen til brandcentralen på bygningen, hvor de på et display kan se, at det er gruppe 1-8, der udsender alarmen. Men brandvæsenet ved jo ikke, hvor gruppe 1-8 er, så indsatslederen er nødt til at fiske tegningerne op af skuffen og finde gruppe 1-8 i bygningen. Først derefter kan de køre hen til det rigtige sted.”

Det brænder i køkkenet
Med ACTAS-app’en kan operatøren med det samme se, hvilke grupper i bygningen der er blevet aktiveret, og at alarmen eksempelvis kommer fra køkkenet.

“Det vil sige, at indsatslederen kan planlægge sin indsats i bilen, så de kan køre direkte hen til det pågældende sted,” siger Helge Falberg.

“Vi har vurderet, at den tidsbesparelse vil reducere indsatstiden fra alarmen indløber, til brandvæsenet står med slangen i hånden, med ca. fem-syv minutter. Det er meget i denne sammenhæng.”

En brand er dyr
Udover at man øger muligheden for at redde menneskeliv, så er fem-syv minutter også meget, når det handler om at begrænse bygnings- og inventarskader.

“En brand er dyr. Der er en tommelfingerregel, der hedder, at ca. 50 pct. af de virksomheder, der er udsat for en brand, aldrig starter op igen. Det gør de ikke, fordi de risikerer at gå glip af måneders produktion, fordi de måske må afskedige medarbejdere, og fordi de måske mister deres kunder,” siger Helge Falberg.

Brand på plejehjemmet
ACTAS har testet den nye app i samarbejde med et plejehjem. Det gælder ikke bare for plejesektoren, men for alle virksomheder, at en brand ikke er noget, man har den store erfaring i at håndtere.

“I gennemsnit brænder en bygning hvert 100 år. Det vil sige, at hvis der går en alarm på et plejehjem, og adrenalinen pumper rundt i kroppen, så glemmer de ansatte alt om de beredskabsplaner, de måske har skimmet engang for længe siden,” siger Helge Falberg.

App’en er designet således, at når der går en brandalarm, så bliver beredskabsplanen automatisk sendt ud til plejepersonalets mobiltelefoner. Så de skal bare fiske telefonen op af lommen og følge anvisningerne på skærmen.

Mindre service, større besparelse
Det er ikke kun virksomheder og myndigheder, som får glæde af ACTAS-app’en. Også installatørerne, som opsætter og servicerer brandalarmanlæggene kan få værdifuld information via app’en.

“Alle ABA skal have en årlig service, så man kan udskifte evt. defekte detektorer og undgå blinde alarmer. Tidligere skulle en installatør gennemgå langt flere detektorer for at finde frem til eventuelle detektorer. Med app’en kan en installatør modtage en besked om, at det er den og den detektor, der trænger til service, fordi der eksempelvis har samlet sig støv i detektoren,” siger Helge Falberg.

“Den form for oplysninger er tilgængelige i anlæggene i dag – de er bare aldrig blevet brugt før. Det er dyrt for en virksomhed at have et beredskab til at køre ud til en blind alarm. Derfor er der et stort potentiale for virksomheder og for samfundet generelt i at spare en unødvendig udrykning.”
FAKTA

  • Senest den 1. januar 2016 skal de nuværende 87 beredskaber i Danmark være reduceret til 20 kommunale beredskabsenheder, som kommunerne skal drive i et nyt, effektivt fællesskab

  • Ifølge Redningsberedskabets Statistik 2015 er antallet af blinde alarmer i ABA steget fra 7.930 i 2004 til 13.506 i 2014