Generation Y udfordrer it-sikkerheden

Dilemmaet er stort og velkendt: Hvordan understøtter man Generation Y’s behov for at arbejde med deres foretrukne digitale værktøjer uden at kompromittere virksomhedens overordnede it-sikkerhed? Vi vover et bud her.
Malene Amini

Malene Amini

28. august 2014

Gå hen til en tømrer og bed ham om at banke søm i bjælkerne med en sav. Han vil formentlig kigge på dig med et tomt blik i øjnene og fnyse. For selvfølgelig bruger man det rigtige værktøj til den rigtige opgave.

Scenariet er stærkt karikeret, men demonstrerer alligevel, hvordan den nye bølge af arbejdskraft tilhørende Generation Y på tilsvarende vis tænker og opfatter deres digitale værktøjskasse. Den hardware og software, de anvender, skal naturligvis passe til den opgave, de bliver bedt om at løse.

Generation Y nøjes ikke
Indtil for nylig var det almindeligt, at en ny medarbejder første dag på arbejdet fik anvist sin fysiske arbejdsplads, sin mobiltelefon og sin computer. Alt sammen nøje udvalgt og kontrolleret af virksomheden.

“Den går ikke med Generation Y,” siger Kenneth Thorsted, Business Specialist i TDC's datterselskab NetDesign. “Hvis ikke virksomheden stiller den enhed til rådighed, de foretrækker at arbejde fra, så bruger de bare deres egen. De nøjes ikke, når det kommer til elektronisk udstyr. Det er det alt for vigtigt til.”

Så når en Y’er beder om lov til at anvende sin egen digitale enhed og tilhørende apps, bunder det ikke i modvilje eller trods mod virksomheden. Det bunder i en for dem logisk vurdering af, at det er mere effektivt, behageligt og ikke mindst sjovt at arbejde med den rette teknologi.
Helt nyt tankesæt
Consumerization hedder denne trend, hvor enheder og applikationer vandrer fra forbrugernes privatlivssfære og over i virksomhedsbrug.
Consumerization har givet anledning til stor frustration blandt virksomheder. For ikke nok med at den hidtidige teknologipraksis bliver udfordret af morgendagens medarbejdere. Y’erne introducerer samtidig et helt nyt tankesæt omkring det at arbejde i en virksomhed under fastlagte rammer.

Nej til diktering og tvang
Her er gammeldags diktering ikke en farbar vej, når det kommer til ledelsen af Generation Y. En Y’er foretrækker at træffe sine egne valg og reagerer med dalende motivation, hvis de bliver tvunget i en bestemt retning.

Så hvad gør man som virksomhed?

På den ene side vil man gerne understøtte Generation Y i deres valg af teknologi, så man kan høste frugten af generations store kreative evner. Men på den anden side kan man heller ikke forsvare en fuldstændig åben it-politik, der potentielt kan kuldsejle hele organisationens netværkssikkerhed.

Bedre løsninger er vejen frem
“Svaret er, at man som virksomhed skal integrere sine digitale værktøjer,” siger Kenneth Thorsted. “Så uanset hvilket device medarbejderen anvender, har vedkommende adgang til alle informationer fra ét sted. Det kan eksempelvis være Microsoft Lync, hvor man har alle sine kontakter liggende, og hvor man med få klik kan komme i kontakt med kolleger eller samarbejdspartnere. Selvfølgelig via den kommunikationsform, der passer bedst til situationen.”

Virksomhedens kommunikationskanaler skal med andre ord være bedre at anvende end de services, der findes som consumer-løsninger på nettet. Ikke nødvendigvis bedre isoleret set, men bedre set i sammenhæng og i samspil med hinanden.

Ingen loyalitet
Som Kenneth Thorsted forklarer, er Generation Y ikke loyale over for eksempelvis Skype. De bruger det bare, fordi det er nemt. “Hvis det var nemmere at bruge virksomhedens alternativ til Skype, ville de bruge det i stedet for,” siger han.

Danmark i tidlig modenhedsfase
Kenneth Thorsted tilføjer, at vi i Danmark stadig befinder os i en tidlig modenhedsfase, hvad angår de mange nye samarbejdsværktøjer som eksempelvis Microsoft Lync. Ikke i den forstand, at teknologierne ikke er klar til at blive taget i anvendelse. Men i den forstand at virksomheder og organisationer endnu ikke har indfriet det fulde potentiale i løsningerne.

“Det er her, Generation Y for alvor kommer ind i billedet. De nye digitale løsninger er designet til Generation Y, og den måde de tænker teknologi og kommunikation på. Så brug Y’erne til at vise vejen,” afslutter Kenneth Thorsted.