Tænk din løsning igennem

Netværk og internet spiller en stadigt større rolle for virksomheders evne til at drive og udvikle deres forretning inden for de fleste brancher. Og hvis internettet svigter, er der intet, der virker. Vi ser nærmere på de ting, du være opmærksom på, før du vælger. På den måde kan du se din internetløsning i et større perspektiv.
Anika Lüdeke Dueholm

Anika Lüdeke Dueholm

22. november 2016

Kunderne forventer problemfri adgang til virksomheders services og produkter 24/7. Virksomheder skal stille stadigt flere services til rådighed for kunderne på digitale platforme. Medarbejdere udveksler filer og viden internt og eksternt. Og skal man som virksomhed tiltrække de rigtige medarbejdere, bliver man nødt til at honorere deres ønsker om mobilitet og hurtigt internet.

Med andre ord: Udviklingen går kun i én retning, og den vil accelerere yderligere i årene, der kommer. Du er enten online eller ude af business. Så skarpt kan det siges, og derfor står netværksløsninger og internetadgang centralt, hvis en virksomhed skal kunne udnytte sit potentiale.

Du mærker sikkert selv i din egen virksomhed, hvordan kravene om mobilitet, hastighed, samarbejde og nye services konstant øges, og derfor ser vi i denne artikel på, hvad det i vores øjne er vigtigt at arbejde med, når man som mindre eller mellemstor virksomhed gerne vil være med fremme digitalt.

Fokusområde 1: Stabilitet og oppetid

Stabilitet er et punkt, der trumfer de fleste andre, når det gælder virksomheders internetløsning. Hvis løsningen svigter, kan nedetiden være ødelæggende for virksomhedens drift. Alle vigtige processer går i stå, indtjeningen er truet, og kunderne får en negativ oplevelse.

Ikke desto er det op mod halvdelen af alle danske virksomheder, der sidste år oplevede nedetid eller fejl på deres internetløsning. Alt efter varighed kan det som nævnt have store konsekvenser og ses på bundlinjen. Derfor bør første fokusområde være at tjekke den dokumenterede oppetid hos en potentiel leverandør.

Fokusområde 2: Hastigheden

Hastigheden kommer også hurtigt på tale, når det gælder virksomhedens netværk og internet. For hvad er der behov for? Det afhænger af den mængde og den type af data, som præger datatrafikken.

Er det almindelige filer, der ikke er specielt store, og er omfanget moderat, så er hastigheden ikke afgørende. Traditionel mail og netværksadgang med Word-dokumenter, PowerPoint-præsentationer og lignende er ikke dét, der lægger internettet ned.

Bruger din virksomhed meget video, billeder, streaming og lignende, bliver kravene til hastigheden tilsvarende højere. Det samme gælder, hvis mange bruger internetforbindelsen på samme tid. I de tilfælde kan det være fornuftigt at se på fiberforbindelser.

Fokusområde 3: Lokationer

Har din virksomhed hjemme på én adresse og foregår al arbejdsrelateret datatrafik derfra? Så er netværk og internetadgang ukompliceret. Hos TDC Erhverv er routeren som standard sat op med både firewall og trådløs netværksadgang. Får du besøg af en tekniker, sørger han eller hun for det nødvendige vedrørende installationen. Gør du det selv, får du en udførlig installationsvejledning.

Ofte er det imidlertid en fordel at etablere fx hjemmearbejdspladser, så du eller dine medarbejdere hjemmefra har sikker adgang til virksomheden netværk og de data, der kan ligge på en server lokalt på firmaadressen. En lukket forbindelse (med MPLS) kan gøre det lige så sikkert og hurtigt at tilgå firmadata, som hvis man sad på kontoret.

Hvis virksomheden vokser, kommer der måske nye afdelinger til, eller måske et tæt samarbejde med filialer og samarbejdspartnere på andre adresse end den oprindelige firmaadresse. I de tilfælde giver det også god mening at etablere en sikker forbindelse mellem punkterne, så man ikke er ude på ”det store internet” med vigtige og måske personfølsomme kundedata.

Fokusområde 4: Sikkerheden

Hvor hurtigt kommer din virksomhed op, hvis nettet er gået ned? Hvert minut koster penge, og derfor er sikkerheden central. De fleste internetprodukter har en eller anden form for sikkerhed og databeskyttelse inkluderet. Det kan fx være en firewall i routeren. Derudover kan der være forskellige antivirusprogrammer på de lokale computere. Men er det nok?

Næsten halvdelen af alle danske virksomheder oplever som tidligere nævnt hvert år en form for nedbrud på deres internetløsning, og hackerangreb er ikke fri fantasi, men daglig realitet. Derfor kan der være god grund til at se nærmere på det sikkerhedsniveau, du har behov for.

Er adgang til internettet og de tilhørende services afgørende for forretningen, så giver det god mening at investere i udvidede sikkerhedspakker eller i konstant overvågning af internetforbindelsen, så et eventuelt nedbrud bliver opdaget og rettet hurtigst muligt.

En sidste ting omkring sikkerheden, du skal være opmærksom på, er den såkaldte skygge-it. Det er tredjepartsløsninger, som måske er nemme at ty til, men som langt fra altid er sikre. Hvis du og dine medarbejdere fx bruger DropBox eller vælger andre lignende tjenester, så kan de udgøre en sikkerhedsrisiko.

Du skal ikke være alene hjemme

Ikke to virksomheder er ens, og firmaer i it-branchen eller med stærke, interne it-ressourcer, har naturligvis gode forudsætninger for selv at tilrettelægge deres internetløsning. De ved, hvad der kræves, og har måske kun behov for at finde en velegnet partner til selv datatrafikken ude på nettet.

For langt de fleste mindre og mellemstore virksomheder er situationen imidlertid den, at kerneforretningen ligger et helt andet sted, og så skal netværk og internetadgang bare fungere. For dem vil det være afgørende at have adgang til alle de ”kedelige ting” som fejlmelding, support, opdatering etc.

Det er alt sammen ydelser, man aldrig håber at få brug for, men som i kritiske situationer kan gøre hele forskellen på, om man kommer fra et nedbrud med skindet på næsen og et minimum af konsekvenser.

Virker dit internet? Tag testen