Boost din business med video

Videomøder er ikke kun et spørgsmål om at spare brobillet og rejsetid. De kan ændre hele dit forretningsgrundlag og tage samarbejde til næste niveau.
Ditte Due Mortensen

Ditte Due Mortensen

20. oktober 2015

Som beslutningstager i erhvervslivet bliver du mødt af mange – ofte modsatrettede – krav. Produkter og løsninger skal udvikles hurtigere og hurtigere. Medarbejderne vil være mobile, og de ønsker samtidig at have fuld adgang til data og til virksomhedens netværk. Det kan være et udfordrende landskab at navigere i.

Hvis du vil løfte medarbejdernes produktivitet og gøre virksomheden mere agil, er det et spørgsmål om at bruge teknologien til egen fordel. At gøre den til et stærkt værktøj i forretningsudviklingen i stedet for at se på den som en omkostning. Det gælder ikke mindst videomøder, der kan bruges som løftestang for bedre samarbejde.

Boost din business

Klar til næste fase i udviklingen
”Når man arbejder professionelt med videoløsninger, så møder man tit kunder, der kun ser videomøder som en spareøvelse,” fortæller Market Manager Johnni Buchholdt fra TDC NetDesign. ”Argumentet er, at man kan spare tid, rejseudgifter og brobilletter, men man kan jo kun spare pengene én gang.
Derfor gælder det om at se længere frem.”

Johnni Buchholdt

Argumentet er, at man kan spare tid, rejseudgifter og brobilletter, men man kan jo kun spare pengene én gang. Derfor gælder det om at se længere frem.

Næste trin er at bruge videoløsninger til at gøre medarbejderne mere produktive. Hvis hver medarbejder bliver bare 10 minutter mere effektiv hver dag på grund af adgang til at holde videomøder, så tilfører det – samlet set – stor værdi til virksomheden.

”Men vi vil gerne inspirere til, at man går et niveau længere op og inddrager video i hele sin forretningsudvikling,” fastslår Johnni Buchholdt. ”Videofaciliteter støtter den nye, mere agile måde at drive forretning på, hvor man kan træffe hurtigere beslutninger, og hvor medarbejderne udnytter deres ressourcer maksimalt.”

Fordele ved de levende billeder
Som eksempel på den nye måde at drive forretning på, kan det nævnes, hvor meget lettere det er at rulle nye produkter ud via video. Man kan briefe medarbejdere i andre afdelinger og i andre lande, man kan undervise et forhandlernet via video, og man kan præsentere nyheden for kunderne live uden at skulle trykke materialer, oprette websider og alt det andet, der tager tid og koster.

”Resultatet er hurtigere og mere levende produktlanceringer, der giver et forspring i forhold til konkurrenterne, og det kan gøre hele forskellen på et dynamisk marked. Vi ser kunder, som med stor succes bygger deres udrulning af nye produkter op omkring videoseminarer – de såkaldte webinarer – og de sparer ikke alene kostbar tid og en lang række udgifter; de har også fuld kontrol med, at nyheden bliver præsenteret, som de vil have det, og at den bliver forstået, for der er jo feedback med det samme,” forklarer Market Manager Johnni Buchholdt.

På den måde er videomøder ikke bare en erstatning for at mødes med afdelingen i en anden landsdel. De bliver en direkte kanal til medarbejdere, leverandører, partnere, forhandlere og kunder, som er med til at profilere virksomheden som dynamisk og effektiv. Det tiltrækker også de nye, dygtige medarbejdere.

Individuel løsning er vigtig
Netop de unge medarbejdere vil ofte ikke vente på, at deres arbejdsplads investerer i videomødefaciliteter. De finder deres egne, små løsninger – også kaldet skygge-it – og det er problematisk. Dels kan det udgøre en sikkerhedsrisiko for virksomhedens eget netværk, og dels kan der ofte være en helt utilfredsstillende billed- og lydkvalitet.

Johnni Buchholdt: ”Hvis man virkelig vil inddrage videomøder og –briefinger i sin virksomhedskultur, så skal billede og lyd være af kompromisløs kvalitet, hvis ikke det skal trække nedad i virksomhedens image. I dag kan man heldigvis få løsninger, der kan bruges lige fra 1 til 1 og op til at have koblet mange på til videokonferencer.”

Med en individuel og velfungerende løsning er du til gengæld godt rustet til at flytte virksomheden ved hjælp af denne direkte informationskanal til medarbejdere og kunder. Samtidig gør du det nemmere – rent organisatorisk – at arbejde i teams, der har stor frihed. ”En browser og en mobil eller tablet er nok til, at man er med i mødet og kan bidrage til at skabe resultater,” slutter Market Manager Johnni Buchholdt.