TDC Erhverv som Smart City-partner

TDC Erhverv satser massivt på udviklingen af Smart Cities og vil være Danmarks førende partner for både det private og offentlige Danmark.
Birgitte

Birgitte Frausing

22. juni 2016

Formålet med Smart Cities er klokkeklart. Det handler om at skabe intelligente byer, der kan yde en bedre service, skabe mere livskvalitet for borgerne, øge væksten, fremme erhvervslivets muligheder samt skåne miljøet for unødigt slid og forurening.

Selvom formålet ligger fast, kan det på dette relativt tidlige stadie i udviklingen være anderledes svært at beskrive de teknologiske byggeklodser, Smart Cities skal bestå af, og hvem der skal levere dem.

Det er her, TDC Erhverv kommer ind i billedet.

Skaber sammenhængende Smart City-løsninger

TDC Erhverv er i dag Danmarks førende leverandør af it- og teknologiløsninger til både det private og offentlige Danmark. Den position vil TDC Erhverv udbygge gennem massive investeringer i udviklingen af Smart City-løsninger.

Søren Nørgaard Madsen er IoT & Smart City Strategist i TDC Erhverv. Han forklarer, at TDC Erhverv vil være involveret i alle faser af et Smart City-projekt.

“Vi lever i forvejen af at skabe sammenhængende løsninger, hvor vi kan udføre det strategiske, koordinerende og praktiske arbejde i et partnerskab. Den end-to-end-tilgang giver ekstra god mening i implementeringen af Smart City-initiativer, hvor mange delelementer skal tænkes ind i den samlede løsning fra begyndelsen af,” siger han.

Basisnetværk er fundamentet

Udgangspunktet for enhver by, der har ambitioner om at blive en Smart City, er etableringen af en velfungerende basis-netværksinfrastruktur.

“Kablet eller trådløs så skal alle virksomheder, der vil være en del af Smart City-projekter, have stabile og hurtige forbindelseslinjer til internettet. Dels så man kan få sensorer eller enheder koblet op på netværket, og dels så dataene fra disse sensorer og enheder kan hentes hjem, bearbejdes og sendes rundt,” siger Søren Nørgaard Madsen.

“Et basisnetværk svarer lidt til den store LEGO-plade, man lagde i bunden, når man som barn byggede et stort hus og havde brug for et stabilt fundament. Derfra kunne man så finde klodserne frem og bygge ovenpå.”

Udover et stærkt core-netværk har TDC Erhverv Danmarks bedste mobilnetværk, som også spiller en stor rolle i udviklingen af mobile Smart City-løsninger.

Partnerskaber er centrale

Ligesom TDC Erhverv hverken producerer tv eller mobiltelefoner, producerer TDC Erhverv heller ikke de enheder og sensorer, der skal generere de mange Smart City-data. Men det gør mange af de partnere, TDC Erhverv samarbejder med.

“Partnerskaber er i det hele taget et nøgleord, når man skal forstå, hvordan fremtidens intelligente byer vil blive drevet i fremtiden. Vi samarbejder eksempelvis med Cisco, som udover sensorer også leverer den platform, byens data bliver opsamlet og bearbejdet i. Den platform er der snart 4000 virksomheder, der har adgang til, hvilket siger noget om omfanget af fremtidens Smart City-samarbejder,” siger Søren Nørgaard Madsen.

Cisco City Data Platform

Med byens digitale platform – Ciscos City Data Platform – kan man samle data på tværs af alle datakilder samt styre og overvåge alle løsninger i realtid og reagere på eventuelle hændelser fra ét og samme dashboard.

“Det er en kæmpe fordel, at man kan samle alle datastrømme i et skærmbillede. Det giver et godt overblik over byens samlede drift, og det giver nogle Big Data-muligheder, når man kan korrelere data fra forskellige datasæt og få indsigt på tværs af løsningerne,” siger Søren Nørgaard Madsen.

Integreret sikkerhed

Han forklarer, at TDC Erhverv som en integreret del af ydelsen i et Smart City-projekt har et stort og indbygget fokus på sikkerhed og privacy.

“Vi er opdateret på de nyeste regler og love – blandt andet EU Persondataforordningen og forvaltningsloven – og vi leverer udstyr og løsninger til Forsvaret, politiet og PET. Derudover arbejder vi sammen med internationale partnere, som også leverer udstyr og løsninger til deres nationale sikkerhedsmyndigheder, så vi har adgang til alle de nødvendige eksperter, der skal bringes i spil i et Smart City-samarbejde,” fortæller Søren Nørgaard Madsen.

Kan facilitere udviklermiljø

Som den sidste og øverste LEGO-klods i Smart City-konstruktionen kan TDC Erhverv også facilitere det udviklermiljø, der skal ligge på toppen af Smart City-løsningerne og sikre den fortsatte optimering af byens drift.

“Vi kommer nok aldrig til at designe den lækre killer-app, der møder borgerne i byrummet. Det er der andre, der er mere oplagte til at gøre end os. Men som en del af vores rolle i et Smart City-partnerskab står vi blandt andet for at bringe forskellige aktører sammen, så de har alle muligheder for at skabe fremtidens intelligente by-løsninger,” slutter Søren Nørgaard Madsen.