Slut med at tømme tomme affaldscontainere

TDC Erhverv har sparket et nyt forsøg i gang. Med en simpel sensor monteret i en affaldscontainer kan eksempelvis en kommune fra fjernt hold se, hvorvidt containerne er fyldte eller ej. Dermed kan skraldevognen springe tomme containere over og gennemføre sin rute hurtigere.
Anika Lüdeke Dueholm

Anika Dueholm

23. marts 2016

Sensoren ligner en ishockey-puck, men der er tale om en intelligent sensor, der kan sende data over mobilnettet til et overvågningscenter. Smartbin-sensoren er en ny type sensor, som TDC Erhverv har installeret i ni affaldscontainere i Albertslund. Det sker som led i et forsøg, hvor TDC Erhverv tester ny IoT-teknologi i samarbejde med det levende laboratorium i Albertslund Kommune – kendt under navnet DOLL.

Ved placering af en eller flere sensorer i toppen af en affaldscontainer, kan sensorerne måle afstanden til affaldet, der hober sig op og løbende give besked til en central om, hvor fyldt den enkelte container er.

En medarbejder på centralen kan ud fra dataene vurdere, hvorvidt de enkelte containere skal tømmes på skraldevognens rute, eller om skraldevognen skal springe de tomme containere over i denne omgang.

Optimering på forsøgsbasis
Der er indtil videre tale om et forsøg, hvor man fra fjernt hold kan følge med i, hvor meget affald der er i de enkelte containere. På sigt vil det være muligt at bruge disse sensorer i forbindelse med planlægningen af skraldvognens rute.

Med hjælp fra dataene vil skraldevognen kunne gennemføre sin rute hurtigere, og kommunen kan dermed drive sin affaldshåndtering mere effektivt og miljørigtigt til gavn for borgerne.