København forbindes digitalt på kryds og tværs

Signaler fra skraldespande, parkeringspladsen, cykler og lygtepæle skal i fremtiden gøre Hovedstaden smartere og grønnere
Anika Lüdeke Dueholm

Anika Lüdeke Dueholm

29. januar 2016

I 2014 blev projektet Copenhagen Connecting kåret til verdens smarteste projekt og København blev udnævnt til en af verdens smarteste byer. Hovedstaden har i en del år arbejdet intensivt med digitalisering på tværs af en række forvaltninger og har på den vis opnået store effektiviserinsgevinster. Og det uden, at det er gået ud over serviceniveauet. Digitaliseringen er nu nået ud i byrummet, hvor Internet of Things og Smart City løsninger bliver en del af den næste runde af digital udrulning.

Helt konkret har Københavns Kommune indgået et offentlig privat innovationspartnerskab med TDC, Cisco og den franske gadebelysningsvirksomhed Citelum. Alle partnere i dette samarbejde har forpligtet sig til at bidrage med viden, investeringer og arbejdskraft for at lave det hidtidige mest ambitiøse Smart City projekt i Nordeuropa.

Inner City Street Lab

Projektet har indtil videre haft arbejdstitlen Inner City Street Lab og er første skridt i en konkretisering og udmøntning af tankerne i Copenhagen Connecting projektet. Et kerneelement i projektet er at finde ud af, hvordan den smart by’s digitale infrastruktur egentlig ser ud, når forskellige løsninger som city Wi-Fi, parkeringssensorer, forureningsmålere, sensorer i bygninger og kloaker etc. skal kobles op og sende data. Svaret peger ikke entydigt på én teknologi og derfor vil vi i løbet af de kommende år kunne opleve forskellige løsninger inden for fx Wi-Fi, LPWAN og 4G NB IoT.


Formålet med projektet er udover at realisere en række muligheder og potentialer også at bruge Street Lab som stedet, hvor kommunen tænker store tanker, men tester løsninger i mindre skala før de udrulles i større skala. Der er i første omgang udpeget en række forskellige løsninger, som alle har det tilfælles at de er bud på, hvordan nogle af kommunes centrale og største udfordringer kan knækkes. Det drejer sig f.eks. om:

Parkering som i enhver større dansk by er et område der sætter sindene i kog. Både når byens bilister kører forgæves rundt og leder efter parkeringspladser, og når politikerne drøftet nye reguleringer og priser for parkering - for ikke at nævne behovet for antallet af parkeringspladser. Ved at koble parkeringspladsen op med sensorer, der sender data om brug af parkeringspladsen og anvise trafikanterne til ledige p-pladser, kan søgetrafikken nedbringes og dermed også luftforurening og CO2 udledningen. Københavns Kommune har allerede afsat midler til en større udrulning af intelligente p-løsninger.

Smart affaldshåndtering og luftforureningssensorer er to andre løsninger, som vil blive testet og implementeret over de kommende 3 år, dertil kommer en række andre løsninger, som også er på tegnebrættet.

For TDC er det en stor ting at være med til at realisere de ambitiøse mål Københavns Kommune har sat for sig selv. Det gælder målet om at vedblive med at være blandt verdens smarteste byer og ikke mindst målet om at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025.

TDC vil ud over etableringen af selve netværksinfrastrukturen deltage i udviklingen, eksekveringen og driften af løsningerne og ikke mindst arbejde med at sikre at løsningerne lever op til kravene om privacy og datasikkerhed.