Internet of Things: Tænk stort, men start småt

Af: Kathrine Forsberg, Senior Vice President i TDC
Noget af det interessante ved mit arbejde er, at vi i TDC har mulighed
for at sammenholde de teknologiske muligheder med det modenhedsniveau, der eksisterer i det offentlige Danmark. Jeg vil skynde mig at sige, at det er en opløftende øvelse: Når vi som teknologieksperter spejder ud over de danske kommuner, regioner og offentlige institutioner, kan vi få øje på rigtig mange spændende projekter, der skaber værdi for borgerne.

Men når det kommer til det teknologiområde, der hedder Internet of Things, må vi også være ærlige at sige, at der er barrierer, der skal overkommes for at blive en succes og for at lykkes.

Der ligger i hvert fald tre pointer gemt i denne erkendelse.

For det første er vi alle sammen – lige fra os leverandører over det samlede offentlige Danmark og helt ud til slutbrugerne – trætte af at sige lige om lidt… Vi er nået dertil, hvor vi gladeligt vil bytte 10 Internet of Things-visioner for 1 reelt brugsscenarie. Også selvom det kun er et brugsscenarie med en begrænset effekt. Faktisk tror jeg, at de store visioner, vi har været vant til at se i den ene PowerPoint-præsentation efter den anden, efterhånden kan virke hæmmende for udviklingen.
For hvordan får man nogensinde begyndt, hvis slutmålet virker uoverskueligt? Der er faktisk relativt simple IoT-projekter, man kan tage hul på i morgen, hvis man bare gerne vil i gang. Man behøver ikke at starte med det avancerede projekt.
For det andet skal tilgangen til Internet of Things-projekter være, at det ikke bare er ok at fejle, men at det ligefrem er nødvendigt for at flytte sig fremad. Der er ikke nogen, der på nuværende tidspunkt med sikkerhed i stemmen kan forudse, hvor Internet of Things bringer os hen. Det er vi nødt til at finde ud af sammen ved at prøve os frem. For hvis vi ikke prøver os frem, bliver vi aldrig klogere på, hvilke ideer der fungerer, og hvilke vi skal kassere igen, inden de bliver for ressourcetunge at drive. Denne mentale tilgang til et IoT-projekt er man nødt til at have – også inden for det offentlige. Vi kunne kalde det for en vis portion risikovillighed.

For det tredje inviterer Internet of Things til samarbejde på tværs af alle sektorer, brancher og medarbejdere. Mange har stor erfaring med offentlige opgaver, og hvordan man plejer at udføre dem. Men i Internet of Things findes plejer ikke. Her skal der skabes helt nye relationer og arbejdsprocesser på tværs af offentlige og private aktører. Hvis man sidder derude og synes, at det kan virke forvirrende, kan jeg godt forstå det. Men jeg tør også godt at love, at der er rigtig meget at hente for de organisationer, der kaster sig ud i de nye IoT-eksperimenter med åbenhed. Man kunne eksempelvis starte med at invitere den lille IoT startup-virksomhed forbi til kaffe og en snak om, hvordan de kan løse en offentlig opgave smartere, bedre og billigere end i dag.

I år 2020 vil der være svimlende 50 mia. enheder på nettet. Det tal er slet ikke til at forstå. Hvis vi derudover tilføjer den mængde af kombinationsmuligheder, data fra alle disse enheder repræsenterer, bliver omfanget nærmest ubegribeligt. Præcis derfor – i ubegribelighedens tegn – kræver Internet of Things mere end nogensinde før, at vi starter med de små, håndgribelige projekter, før vi kaster os over de store.