Fremtiden for smart cities ser både tåget og lys ud

De fleste med interesse for byudvikling er enige om, at Smart Cities er et nøglebegreb i skabelsen af fremtidens intelligente by. Men hvordan vi kommer derhen, med hvilke byggeklodser, og i hvilket tempo er anderledes uklart. En række topfolk fra erhvervslivet og forskningsverdenen kom med deres bud på fremtidens vigtigste Smart City-strømninger under Greater Copenhagen Smart Solutions.
Birgitte

Birgitte Frausing

21. december 2016

Der var plads til de helt store armbevægelser, da en række prominente topfolk fra erhvervslivet og forskningsverdenen kom med deres bud på fremtidens vigtigste Smart City-tendenser under Greater Copenhagen Smart Solutions-konferencen.

De største armbevægelser havde keynote Anil Menon, som er Global President, Smart +Connected Communities i Cisco. Han gjorde udviklingen af Smart Cities til et globalt anliggende, der ikke bare kan, men vil løfte mennesker ud af fattigdom og elendighed verden over.

5 globale faktorer for Smart Cities

Anil Menon fortalte, at han opererede med fem faktorer, der skulle være til stede, hvis en by skulle lykkes med at blive en ægte Smart City.

  • Faktor 1. Visionært lederskab. På allerøverste niveau i en by og på tværs af alle offentlige sektorer skal man spørge sig selv, hvilken by man gerne vil være, og hvordan man som Smart City kan understøtte byens puls (“the soul of the city”)
  • Faktor 2. Fælles standarder. Ligesom vi kender det inden for eksempelvis medicin, hvor læger har et globalt fagsprog, skal Smart Cities også benytte globale standarder. Det driver omkostningerne ned og skalerbarheden op
  • Faktor 3. Digital modenhed. De fleste byer er i dag designet til en mekanisk verden, ikke en digital. Det skal en Smart City arbejde målrettet på at ændre
  • Faktor 4. Private/Offentlige partnerskaber. Der er ingen, der kan løse opgaven med at bygge eller drive Smart Cities alene. Det kræver partnerskaber på tværs af alle strukturer i samfundet
  • Faktor 5. Økosystem af innovation. Vi har i dag ingen anelse om, hvordan fremtidens smarte byer kommer til at fungere – og hvordan de skal blive endnu smartere. Derfor skal vi koncentrere os om at skabe de miljøer, hvor fremtidens løsninger bliver udviklet

Fremtidens tendenser

Mens Anil Menon bevægede sig i de høje luftlag var var en paneldebat mellem Marina Lønning (koncerndirektør i TDC Erhverv), Ben Levine (Interim Director i MetroLab Network), Jan Madsen (professor på DTU) og Martin Brynskov (Associate professor på Aarhus Universitet) anderledes jordbunden. Oplægget for debatten var, hvilke strømninger og tendenser de hver især troede ville påvirke udviklingen af Smart Cities mest.

Marina Lønning pegede på digitalisering, økonomiske hensyn, innovation og vækst som de vigtigste elementer. Og så tilføjede hun, at TDC Erhverv var villig til at investere i de områder af Danmark, som eventuelt måtte trænge til et digitalt løft af infrastrukturen for at kunne træde ind i Smart City-æraen.

Flyt datadrevne beslutninger tættere på brugeren

Jan Madsen fra DTU fokuserede på, at der er i Smart City-sammenhæng er et kæmpe behov for at få adgang til data i realtid. Lige nu er der mange løsninger, hvor det tager for lang tid at bearbejde data, før en visualisering af data kan blive præsenteret for en bruger.

Som modsvar til denne forhaling af den egentlige værdiskabelse i en Smart City-løsning var hans bud, at man i fremtiden foretog mere analytics ude ved selve dataopsamlingsstedet i de enkelte sensorer. Det vil give mulighed for at præsentere data i realtid, og det vil flytte evnen til at træffe datadrevne beslutninger langt tættere på brugerne.

Forbi hypen og ud til brugerne

Flere af paneldeltagerne var enige om, at der stadig er en del hype forbundet med Smart Cities. Der er en masse ting, vi kan gøre rent teknologisk, men vi famler os stadig frem, når det kommer til, hvad vi bør gøre. Hvad vil ordet ‘smart’ i Smart Cities eksempelvis sige? Har vi måske brug for at definere smartness på en ny måde, så begrebet ikke kun afspejler en teknologisk mulighed, men et reelt værdipotentiale for de mennesker, der skal anvende løsningerne?

Martin Brynskov fra Aarhus Universitet forudså, at ligesom den mobile revolution var en-to årtier om at slå igennem, så vil udviklingen af Smart Cities følge samme mønster. Lige nu er vi i en eksperimenterende fase, hvor forskellige aktører tester løsninger, der alle afslører en lille del af det samlede potentiale i Smart Cities. Men vi kan ikke gennemskue den samlede værdiforøgelse for vores byer endnu.

Det er mulighedernes tid.

Foto: Rasmus Degnbol og Gate 21