Internet of Things: Det er netværket, der realiserer værdiskabelsen

Internet of Things får i fremtiden kæmpe indflydelse på alt fra små dagligdagsudfordringer til hele byers organisering af centrale samfundsopgaver. Mobile infrastruktur kommer til at spille en stor rolle i denne udvikling for både private, virksomheder og det offentlige.
Anika Lüdeke Dueholm

Anika Dueholm

9. juni 2015

Hvad hjælper det at have en bil, der kan køre 200 km/t, hvis de veje, den kører på, kun tillader den at køre 50 km/t?

Den analogi passer meget godt på potentialet i tidens måske allerstørste it-trend, Internet of Things. For hvad nytter det at proppe internetforbundne sensorer ind i alt, hvis man ikke har den fornødne infrastruktur til at transportere data fra A til B i realtid?

Det spørgsmål vil Kristian Krautwald, salgsdirektør, NSI Business Specialist i TDC-datterselskabet NetDesign, gerne svare på. Det nytter nemlig ikke noget.

“Selvfølgelig sker meget af værdiskabelsen i Internet of Things først i den endelige Analytics-fase. Men pointen er, at man aldrig når til Analytics-fasen, hvis ikke netværket kan fragte dig derhen. I den forstand er det netværket og særligt netværkets hastighed, der realiserer værdiskabelsen i Internet of Things,” siger Kristian Krautwald.

Rødt eller grønt lys for ambulancen
Han eksemplificerer sin pointe ved at zoome ind på Internet of Things i det offentlige. Det offentlige udfører i dag en lang række opgaver, som kan effektiviseres og forbedres ved hjælp af Internet of Things-teknologi.Ambulance og lyssignal

“Tag ambulancen, der kører gennem byen med en patient, der skal til hospitalet hurtigst muligt. Forestil dig, at der i ambulancen sidder sensorer, der kommunikerer med byens trafiklys, så ambulancen kører i en grøn bølge hele vejen hen til hospitalet. Der nytter det ikke noget, at der er en forsinkelse i transmissionen af realtidsdata.
For så rammer ambulancen det ene røde lys efter det andet.”

Bedre forhold for mobile arbejdsstyrker
Kristian Krautwald tilføjer, at intelligent ambulancekørsel kun er en lille del af visionen om såkaldte Smart Cities – det vil sige byer, der understøtter relationer mellem myndigheder, virksomheder og borgere digitalt. Internet of Things i storskala involverer en lang række offentlige aktører og deres mange forskellige enheder og maskiner.

Det kan eksempelvis være brandbilen, der ankommer som den første til en brand og kan sende live-billeder hjem til stationen, som dermed bedre kan vurdere behovet for den videre indsats. Det kan også være politiet, der sætter mobilkameraer op i byrummet for at få et bedre overblik, når store menneskemasser er samlet på et begrænset areal.

“Eller postbude, der ikke behøver at bande og svovle over dårlige netværksforbindelser, når de afleverer pakker til deres kunder. Eller sundheds- og plejepersonale, der kan foretage flere af deres opgaver ude hos borgeren, i stedet for at vente på at de kommer tilbage på et kontor. Eksemplerne er mange,” siger Kristian Krautwald.

Effektivisering og innovation
Når alle er enige om, at Internet of Things får en meget stor påvirkning på vores organisering af grundlæggende samfundsopgaver, så hænger det sammen med, at teknologien både skubber en effektiviserings- og en innovationsdagsorden foran sig.

Med dybere indsigt i et arbejdsområde via tusindvis af forbrugsdata kan myndigheder meget mere præcist tilrettelægge arbejdet. Et godt eksempel er tømningen af skraldespande i det offentlige rum. I dag kører skraldemanden den samme rute – uanset om halvdelen af skraldespandene er tomme. Med sensorer i skraldespandene kan skraldemanden nøjes med at tømme de fyldte skraldespande og dermed spare værdifuld tid.

Men Internet of Things handler også om, at man kan komme frem til helt nye løsninger på kendte problemstillinger. Det kan eksempelvis være i form af en app, der informerer bilisten om den nærmeste ledige parkeringsplads, så vedkommende ikke skal cirkulere rundt, spilde tid og desuden belaste CO2-regnskabet unødigt. Eller det kan være en mere intelligent udnyttelse af lys, vand, varme og el i det offentlige rum, som tilpasser sig menneskers egentlige – og ikke teoretiske – brugsmønstre.

Fremtidens IoT-økosystemer
“Det er det, der er så fascinerende,” slutter Kristian Krautwald. “Halvdelen af arbejdet med Internet of Things består i at bruge sin kreativitet og forestille sig, hvordan internetforbundne sensorer kan resultere i spændende brugsscenarier.”

“Den anden halvdel består i at have de tekniske forudsætninger på plads, så man også er i stand til at høste gevinsterne af de mange spændende brugsscenarier. Der spiller det mobile netværk en absolut nøglerolle i fremtidens mange Internet of Things-økosystemer. Fordi det er netværket, der sikrer, at millioner af data kan rejse frem og tilbage mellem systemer i realtid.”