TDC Erhverv tester tredobbelt IoT-bundlinje i Hersted Industripark

Visionen om Smart Cities er visionen om intelligente løsninger, der reducerer den menneskeskabte slitage på vores byer og samtidig øger borgernes livskvalitet. Internet of Things spiller en væsentlig rolle i ønsket om at transformere denne vision til dagligdag. Her giver en IoT-ekspert fra TDC Erhverv tre eksempler på løsninger, der kan gøre bylivet nemmere, sjovere og mere behageligt.

Kenneth Andersen

21. marts 2016

Visionen om Smart Cities er visionen om intelligente løsninger, der reducerer den menneskeskabte slitage på vores byer og samtidig øger borgernes livskvalitet. Internet of Things spiller en væsentlig rolle i ønsket om at transformere denne vision til dagligdag. Her giver en IoT-ekspert fra TDC Erhverv tre eksempler på løsninger, der kan gøre bylivet nemmere, sjovere og mere behageligt.

De fleste Smart City-projekter opererer med en tredobbelt bundlinje.

Den første bundlinje hedder miljø. Byer udvikler sig konstant, men indenfor Smart City-visionen er det vigtigt, at væksten er grøn og bæredygtig. Ellers ender urbaniseringen og den deraf følgende negative miljøpåvirkning med at knække vores samfund.

Den anden bundlinje hedder livskvalitet. At bo i byen kan være forbundet med mange gener – eksempelvis forurening, støj og trængsel. Smart Cities forsøger at reducere disse gener, så borgernes livskvalitet bliver forbedret.

Den tredje bundlinje hedder økonomi. Der er intet vundet ved at skabe nye løsninger i vores byer, hvis ikke løsningerne er mere økonomisk attraktive, end de alternative der eksisterer i dag.

IoT får ligning til at gå op
“Internet of Things spiller en stor rolle for alle tre bundlinjer,” siger Søren Nørgaard Madsen, IoT & Smart City Strategist i TDC Erhverv.

“Særligt for den offentlige sektor, hvis arbejdsvilkår er, at byens borgere bliver flere og flere, ældre og ældre og forventer en højere og højere grad af service – alt imens deres budgetter bliver mindre og mindre fra år til år.”

“Den ligning går kun op, hvis byerne lykkes med at implementere nye IoT-løsninger, der kan forvandle en almindelig by til en Smart City.”

Intelligent lysstyring
Søren Nørgaard Madsen henviser til eksperimenter foretaget i Hersted Industripark i Albertslund – også kendt som DOLL (Danish Outdoor Lighting Lab). Her har forskere i samarbejde med erhvervslivet testet energieffektive gadebelysningsløsninger til det offentlige.

“De har også testet forskellige management-systemer til lyshåndteringen, så man kan få en mere intelligent styring af lysforbruget. I en typisk dansk landsby tænder og slukker lyset i gadelamperne på et fast tidspunkt. Døgnet rundt, året rundt uanset trafikken på vejene. Her tester man eksempelvis systemer, der kan styre lysforbruget i realtid, så lamperne kun er tændt på 100 pct., når der er biler på vejene – eller cykler på cykelstierne,” siger Søren Nørgaard Madsen.
Fra belysning til infrastruktur
Smart City-projektet i Hersted Industripark har med tiden udviklet sig fra primært at fokusere på gadebelysning til i dag at fokusere mere generelt på infrastruktur.

“Gadebelysning skal bruge strøm. Strøm løber som bekendt i store, forbundne netværk, og derfor kan gadebelysningen også være bærer af andre intelligente IoT-løsninger,” siger Søren Nørgaard Madsen.

Optimal og effektiv bykørsel
TDC Erhverv tester i øjeblikket intelligente løsninger til henholdsvis affaldshåndtering, parkering og luftforurening i Hersted Industripark.

I affaldsprojektet tester TDC Erhverv sensorer, der kan fortælle om den enkelte skraldespands påfyldningsgrad. Melder sensoren tilbage, at skraldespanden kun er 40 pct. fuld, behøver skraldebilen ikke at lægge ruten forbi. Men er den eksempelvis 70-80 pct. fuld, er det tid til en tømning. Det giver en mere effektiv ruteplanlægning.

I parkeringsprojektet tester TDC Erhverv sensorer, der skal gøre det nemmere og hurtigere for bilister at finde en parkeringsplads inde i byen. Dels fordi det er irriterende at køre rundt og lede, og dels fordi bilen forurener unødigt, når den cirkulerer.

“Vi opererer både med en kameraløsning i lygtepælene, hvor videosensorer kan overvåge op til 12 parkeringspladser og hjælpe med at give et overblik over antallet af ledige pladser. Og så tester vi også en sensor i jorden, der kan måle, om der står et stort metalobjekt i form af en bil ovenpå den,” fortæller Søren Nørgaard Madsen.

Dataplatform samler alle bydata ét sted
TDC Erhvervs tredje testforsøg er en miljøsensor, som pt. måler på graden af luftforurening, men som på sigt også skal måle på støjniveauet forårsaget af trafik.

“Astma-Allergiforbundet har vurderet, at biltrafikken hvert år har 3.400 dødsfald på samvittigheden, mens 300-500 dødsfald om året kan relateres til støjgener,” siger Søren Nørgaard Madsen.

På tværs af de tre testforsøg arbejder TDC Erhverv også på en dataplatform, der kan hente data fra de mange forskellige sensorer hjem.

“Med en dataplatform kan vi vedligeholde og opdatere sensorerne fra centralt hold. Vi kan også sammenholde data fra de forskellige datasæt med hinanden, så man eksempelvis kan lave en analyse, der kombinerer luftforureningsdata med trafikdata for folk, der gerne vil cykle eller løbe en tur,” slutter Søren Nørgaard Madsen.
Intelligente affaldsløsninger, der sparer millioner

  • I den portugisiske by Cascais har man installeret intelligent monitorering på 400 affaldsspande. Kommunen har siden implementering reduceret antallet af skraldevognskørsler med 50 pct. og dermed sparet ca. 6.8 mio. kr. på et år. Investeringen i affaldsløsningen var tjent hjem på ca. 6 måneder.

  • I den finske by Porvoo har man installeret trådløse sensorer på deres skraldespande. Derudover har de kombineret skraldespandsdataene med trafikdata og data om hver enkelt skraldebils position. Kommunen har siden implementering reduceret antallet af skraldevognskørsler med 51 pct. og opnået en besparelse på 47 pct. Læs mere her

  • I den spanske region Cordoba har man implementeret intelligente affaldsløsninger i tre byer. Siden implementering har man reduceret antallet af skraldevognskørsler med 42 pct. Det svarer til, at skraldebilerne kun skal køre fire ud af ugens syv dage. Tidligere kørte skraldebilerne hver dag. Læs mere her

Intelligente affaldsløsninger testes også i mindre skala

I byen Kirkland i USA har man for nylig gennemført en pilottest af en IoT-affaldsløsning. I løbet af testen på i alt 10 skraldecontainere fandt man ud af, at kommunen kunne spare mere end 52.000 kr. årligt på mere intelligent affaldsindsamling. Man fandt også ud af, at man helt kunne nedlægge en skraldecontainer, fordi den næsten ikke blev brugt, hvilket gav en yderligere årlig besparelse på ca. 12.000 kr. Læs mere her