Kommer teknologien bag på din organisation?

Konstante teknologiske landvindinger betyder, at brugere hele tiden tillægger sig nye vaner og forventninger til organisationer og institutioners services. I disse år kommer kravene dog også indefra, da den første rene digitale generation er i gang med at indtage arbejdsmarkedet. HR, ledelse og it-afdeling er - eller skal - i gang med at tilpasse sikkerhedspolitikker og organisationsstrukturer til den nye "Generation Y".
Anika Lüdeke Dueholm

Anika Dueholm

4. juni 2014

Virksomheder og organisationer har siden internettets indtog i 90’erne været tvunget til konstant at indrette sig efter teknologiens indflydelse på kunders og brugeres forbrugsvaner og efterspørgsel, men nu stilles der også store krav indefra. Den første ’rene’ digitale generation, der aldrig har kendt til andet end hæsblæsende teknologisk udvikling og kommunikationsformer, der ændrer sig fra måned til måned, er nemlig i gang med at indtage arbejdsmarkedet og ændre de digitale regler i organisationer i hele verden.
’Trial and error’
Generation Y – som er generationen, der er født mellem 1980-2002 – er vokset op som digitale indfødte med smartphones i hånden, internetadgang overalt og sociale medier som primære kommunikationsplatforme. De er vokset op i en uforudsigelig og omskiftelig tid, og de har derfor vænnet sig til en ’trial and error’-fremgang – hellere begå små fejl på vej til en hurtig løsning end at bruge meget tid på at afhjælpe et problem, som ikke længere er aktuelt.

Og de skal tages alvorligt. Ifølge en global undersøgelse lavet af Deloitte, vil Generation Y udgøre 75 procent af arbejdskraften i 2025.

Krav indefra
Ifølge Klemens Hjartar, seniorpartner i konsulentfirmaet McKinsey & Company, stiller de digitale indfødte helt nye krav til både ledelsen, it-afdelingen og HR:

  • Den hurtige teknologiske udvikling betyder i forvejen , at mange organisationer har svært ved at følge med deres brugeres forventninger til service og produkter. Nu stilles de samme forventninger og endda krav i højere grad også fra medarbejderne, som vil have samme teknologiske fleksibilitet og frihed, som de er vokset op med. De er vant til at lægge noget på de sociale medier og få tilbagemeldinger med det samme. Og de forventer samme hurtighed og brugervenlige redskaber på deres arbejdsplads. De vil ikke gå på kompromis. De vil have fleksibilitet og frihed til selv at organisere deres arbejdsprocesser, siger Klemens Hjartar, der mener, at arbejdsgivere er nødt til at gøre en seriøs indsats for at gøre sig attraktive for de digitale unge.
  • Ikke alene skal de interne it-kompetencer og processer opkvalificeres, så de passer til den digitale virkelighed. Organisationerne skal også lære, at deres HR-funktion ikke er en hjælpefunktion, men en ekstrem central spiller, som kan hjælpe med at få fat i de rigtige folk, siger Klemens Hjartar.
Mere selvkørende, men også mere anarkistiske
De digitale anarkistier giver både udfordringer og muligheder for organisationer og deres it-setup.

Analysehuset GigaOm Pro og it-virksomheden Bomgar har i en analyse fundet frem til nogle trends, der kendetegner Generation Y’s brug af og syn på teknologi og it på arbejdspladsen.

  • På mange områder får it-afdelingen en anden opgave end hidtil. De unge Y’ere er nemlig i høj grad fortrolige med de teknologier, de benytter, og de løser derfor ofte selv it-problemer.
  • De arbejder på skæve tider af døgnet og ikke 9-16. Det vil sige, at de benytter sig enten af den fjernadgang til arbejdsdata, som organisationen stiller til rådighed, eller af personlige cloud-tjenester som Dropbox og Google Drive etc, hvis organisationen ikke gør det.
  • De udvikler deres egne løsninger og processer med de redskaber, de har til rådighed inklusiv personlige cloud-tjenester og egne devices.
  • De samarbejder på tværs af organisationen og på tværs af hierarkier ved hjælp af sociale teknologier.
De er teknisk selvkørende i en grad, så de kan tænke ud af boksen. Og de benytter sig af enhver teknologi, de finder relevant, hvad enten den er stillet til rådighed – eller sanktioneret – af it-afdelingen eller ej.

Blæser på forbud
I en anden undersøgelse fra sikkerhedsvirksomheden Fortinet fremgår det, at det ikke nytter noget at opstille strikse regler for brugen af egne devices og fleksible tjenester. Ifølge Fortinet vil Generation Y nemlig blot bryde arbejdspladsens regler, hvis reglerne forhindrer dem i at benytte den teknologi, de finder mest effektiv, som for eksempel personlige cloud-løsninger.

51 procent af de 3.200 respondenter i undersøgelsen ville omgå et forbud mod brug af personlige devices som smartphones og tablets. 89 procent af de adspurgte har en konto til en personlig cloud-løsning heraf flest til Dropbox, og 70 procent af dem bruger løsningen til arbejdsrelaterede filer såsom kundedata, kontrakter, passwords og økonomi-oplysninger.

Rådgivning frem for forbud
Det kræver altså radikale ændringer i både organisationsstrukturen og i sikkerhedspolitikkerne, for de teknologikompetente Y’ere skaber bare deres egne løsninger, hvis ikke arbejdsgiveren stiller de rette til rådighed.

Den anarkistiske tilgang til blandt andet cloud-services kræver også klare retningslinjer samt undervisning og rådgivning i sikker omgang med organisationens data.

Og så skal mange it-afdelinger tage et opgør med én-platforms-paradigmet for værktøjer, dataadgang og devices. Hvis Y’erne skal imødekommes med vilkår, der gør dem effektive og værdifulde, skal de have uafhængige løsninger, der kan tilgås fra alle typer devices, på alle måder og fra alle steder.