Kom med ind i maskinrummet

Over de kommende år kommer TDC til at introducere en række nye teknologier, der alle tjener ét og samme formål. At fortsætte opgraderingen af TDCs netværk, så det også i fremtiden kan leve op til brugernes forventning om lynhurtige responstider og allestedsnærværende mobildækning.
Ditte Due Mortensen

Ditte Due Mortensen

28. april 2015

Den fortsatte vedligeholdelse af TDCs netværk følger en logik, hvor både brugernes krav og markedets udbud af online-tjenester driver udviklingen frem i et ustoppeligt parløb.

“Brugere i dag har en meget klar forestilling om, hvad de vil kunne gøre fra deres mobile enheder. De vil ikke nøjes, men forventer samme responstider mobilt som på kontoret eller i hjemmet,” siger Christian Kloch, Technology Manager i TDC.

“På den anden side får brugerne reelt set også behov for et stærkere netværk set over tid. Eksempelvis udgør videoindhold en stigende del af netværkstrafikken, og kvaliteten af video- og onlineindhold generelt bliver også bedre og bedre. Det stiller store krav til netværkets kapacitet,” siger Christian Kloch.

Øgede 4G-hastigheder
TDC vil over de næste 5-10 år udbygge netværket med en række nye teknologier, der skal sikre, at TDCs netværk kan følge med samfundets udvikling. Én af disse teknologier er såkaldt Carrier Aggregation, der skal imødekomme kravet om øgede netværkshastigheder.

“Med Carrier Aggregation skal man forestille sig, at vi lægger to enkeltsporede motorveje sammen, så vi får en tosporet motorvej. Det betyder, at vi kan opnå 4G-hastigheder på helt op til 300 Mbps omkring sommerferien. 

Senere i 2015 henter vi yderligere 75 Mbps – og muligvis op til 112 Mbps – ved hjælp af refarming i vores 1800 MHz frekvensbånd. Det betyder kort fortalt, at vi udnytter ledig kapacitet, der tidligere blev brugt til 2G, til 4G, så vi kan opnå en teoretisk hastighed på 375 Mbps eller mere ved hjælp af Carrier Aggregation,” siger Christian Kloch.

Han tilføjer dog, at det hører med til regnestykket, at de 375 Mbps måles per mast, og at netværkskapaciteten derfra skal deles mellem brugerne.
Understøtte morgendagens bruger
Hastigheder på op til 375 Mbps lyder af meget. Især set i lyset af at internetbrugere i dag må “nøjes” med bredbåndsforbindelser, der typisk leverer mellem 20 og 50 Mbps. Men man skal hele tiden sammenligne med udviklingen for få år tilbage. Dengang var man glad for bare at kunne tilgå nettet fra sin mobile enhed.

“Vores opgave er at understøtte morgendagens bruger digitalt og mobilt. Også om fem år. Den udvikling går ufatteligt stærkt, både i privatsfæren og i arbejdssammenhæng,” siger Christian Kloch og tilføjer, at TDC allerede er i gang med at forberede netværket til den kommende og endnu hurtigere 5G-teknologi.

Forbedret talekvalitet
I dag har de fleste mennesker prøvet telefonsamtaler med sporadiske udfald eller skratten på linjen. Den oplevelse vil om få år være fortid. Det skal blandt andet VoLTE – tale over 4G – sørge for.

“Med tale over 4G-nettet får brugerne samtaler i HD-kvalitet, hvilket minder om traditionel fastnetkvalitet. De får også lynhurtige opkaldstider. Normalt tager det fem-seks sekunder, fra man ringer op, til man bliver stillet igennem. Med VoLTE tager det et sekund,” siger Christian Kloch.

“De steder, hvor man allerede har indført VoLTE, går der rygter om, at teleoperatørerne har indført en kunstig pause, fordi brugerne bliver overraskede over, hvor hurtigt de får fat i modtageren.”

Christian Kloch

Normalt tager det fem-seks sekunder, fra man ringer op, til man bliver stillet igennem. Med VoLTE tager det et sekund

Bedst mulige tale- og dataoplevelse
I fremtiden vil brugere også kunne foretage taleopkald via et WiFi. I dag downloader man eksempelvis Skype, hvis man gerne vil tale over WiFi. Men med såkaldt WiFi-calling kommer næste generation af mobile enheder automatisk til at hoppe på et WiFi-netværk, hvis sendeforholdene på mobilnetværket eksempelvis ikke er optimale til talekommunikation.

“Værdien for brugerne i WiFi-calling og for den sags skyld også VoLTE er den samme. Det handler om at give dem den bedst mulige tale- eller dataoplevelse på en given lokation,” siger Christian Kloch.

Sømløs brugeroplevelse
Fremtidens netværksteknologier kommer til at automatisere langt flere af de valg, som brugere i dag aktivt skal tage stilling til. Og som de ofte bliver frustrerede over.

“Det kan være, at de har oplevet at blive smidt af et Skype-kald, fordi de bevægede sig uden for det WiFi, de begyndte opkaldet på. Eller at teknikken har drillet, hvis de har modtaget et opkald, mens de streamede videoindhold. Den type irriterende forstyrrelser bliver gradvis elimineret, i takt med at brugeroplevelsen uanset brugssituation og på tværs af alle netværk bliver mere og mere sømløs,” siger Christian Kloch og slutter:

“På tværs af alle teknologier er opgaven klar for TDC fra nu af og i fremtiden. Vi skal være i stand til at levere det netværk, der på alle parametre lever bedst op til brugernes krav og behov. Det ser vi frem til.”