Hovedpunkter fra Gartner Symposium/ITxpo 2015

Med 627 sessioner på fire dage, bød årets Gartner-konference i Barcelona på rige mængder af indsigt, analyse og inspiration. TDC var med på Gartner Symposium/ITxpo 2015 og giver dig her de vigtigste pointer. 
Malene Amini

Malene Amini

10. december 2015

Som altid var årets Gartner Symposium/ITxpo spækket med interessante oplæg, debatter og workshops. Og som altid deltog TDC på konferencen sammen med en række kunder og samarbejdspartnere.

Med fra TDC var blandt andre Brian Krogh Jensen, som er afdelingschef, Business Architecture i TDC NetDesign.
Gartner er ét af verdens førende analyse- og konsulenthuse inden for it og teknologi. Gartner er blandt andet kendt for sine globale events, sin ’Hype Cycle’, som angiver modenhedsniveauet for nye teknologier, og for sin ’Magic Quadrant’, som angiver styrkeforholdet mellem teknologileverandører inden for udvalgte områder.
Nedenfor gengiver han fire hovedspor fra årets Gartner-konference, som alle får stor betydning for danske virksomheder i de kommende år.

1. Ledelse
Tidligere har Gartner været meget kritisk over for CIO’en, som er blevet beskyldt for både at være for lidt visionær og for lidt forretningsorienteret. Men i år havde Gartner lagt stokken på hylden og erstattet den med en gulerod.

“Gartner talte i år om CIO’en som et meget vigtigt aktiv for forretningen. Men de understregede også, at der stadig var et gap mellem potentiale og realisering af potentiale. Her henviste de til en undersøgelse, hvor 50% af de adspurgte CIO’s havde svaret, at de følte sig som ‘partnere’ til CEO’en. Kun 23% havde svaret, at de følte sig som ‘betroede allierede’,” siger Brian Krogh Jensen.

“Gartners pointe var, at de virksomheder, hvor CIO’en følte sig som en betroet allieret og ikke bare som et servicerende led, også var de virksomheder, hvor CIO’en havde bedst muligheder for at drive egentlig digital innovation,” siger Brian Krogh Jensen.

Gartner fremhævede også, at CIO’en i stigende grad fik mulighed for at definere sig selv gennem indflydelse på forretningen og ikke – som tidligere – gennem kontrol af processer.

“Gartner estimerer, at 50% af alle it-budgetter kommer til at ligge uden for it-afdelingen i 2017 – og at det tal vil stige yderligere i fremtiden. Det betyder, at der er områder i forretningen, der får brug for hjælp og rådgivning til at sikre en korrekt implementering. Det arbejde skal CIO’en facilitere,” siger Brian Krogh Jensen.

2. Algoritme-baseret forretning
Et andet centralt område på årets Gartner-konference var smarte maskiner, herunder algoritme-baseret forretning. Gartner konstaterede, at vi er på vej ind i en virkelighed, hvor smarte maskiner vil overtage flere og flere arbejdsopgaver fra mennesker. Men maskinerne og de opgaver, de udfører, får kun værdi gennem den algoritme, der styrer dem.

“Data i sig selv er dumme. Det nytter ikke noget, at man bare indsamler data i store stakke. Det nytter heller ikke noget, hvis man kun forlader sig på dataanalyse. Algoritmerne er det sidste led i processen, der definerer en handling, og som giver data reel forretningsværdi,” siger Brian Krogh Jensen.

Brian Krogh Jensen

Data i sig selv er dumme. Det nytter ikke noget, at man bare indsamler data i store stakke

Et kendt eksempel er Amazons anbefalingsalgoritme, der fortæller handlende på sitet, hvad andre handlende har købt.

3. Internet of Things
I år var året, hvor Internet of Things for alvor indtog Gartner Symposium/ITxpo og blev det mest omtalte teknologiområde blandt alle.

Det er Gartners forventning, at der i 2016 vil blive omsat IoT-hardware for over 17.5 mio. kroner. Hvert minut. Døgnet rundt. Det er et eksorbitant beløb på årsbasis.

Regnestykket er interessant for danske virksomheder, fordi Gartners forventninger til digitalt drevet omsætning vil stige med hele 86% i 2020, så det samlet set udgør 37% af virksomhedernes samlede omsætning.

4. Sikkerhed
Endelig behandlede Gartner også it-sikkerhed på flere forskellige planer.

“Én af hovedpointerne var, at den it-sikkerhedsansvarlige skal gå fra at være politimanden, der dunker resten af organisationen i hovedet, til at være den hemmelige agent, der kun griber ind, når det er nødvendigt. Denne tilgang hedder People Centric Security og udspringer af den erkendelse, at det bliver sværere og sværere at kontrollere det digitale miljø, og at man ikke kan trumfe sikkerhed igennem med magt,” siger Brian Krogh Jensen.

Brian Krogh Jensen

Den it-sikkerhedsansvarlige skal gå fra at være politimanden, der dunker resten af organisationen i hovedet, til at være den hemmelige agent, der kun griber ind, når det er nødvendigt

“Der er blevet foretaget undersøgelser, hvor virksomheder – i erkendelse af at sikkerhedspolitikken ikke fungerede – løsnede grebet omkring it-sikkerhed. Undersøgelserne viste, at behovet for support og antallet af inficerede maskiner faktisk faldt ret kraftigt.
Der var en sammenhæng mellem, at virksomheden udviste medarbejderne mere tillid, og at medarbejderne kvitterede med en mere ansvarlig digital adfærd.”

Som følge af en People Centric Security-strategi foreslog Gartner, at virksomheder investerer 60% af it-budgettet i forebyggelsesfasen og 40% i opdagelsesfasen. Tidligere har den fordeling heddet 90%-10%.
Gartner: Top Strategic Predictions 2016 and Beyond
  1. I 2018 vil 20% af alt forretningsindhold være genereret af maskiner, og 6 mia. forbundne til kræve support

  2. I 2020 vil autonomt software uden menneskelig kontrol indgå i 5% af alle økonomiske transaktioner

  3. I 2018 vil mere end 3 mia. arbejdere verden over blive overvåget af “robotchefer”, og op mod 50% af de hurtigst voksende virksomheder have færre ansatte, end der er smarte maskiner

  4. Inden udgangen af 2018 vil 20% af alle intelligente bygninger have oplevet digitalt hærværk, og digitale kundeassistenter kunne genkende mennesker baseret på deres ansigt og deres stemme på tværs af alle kommunikations-kanaler

  5. I 2018 vil 2 mia. arbejdere blive bedt om at bære sundhedsudstyr som et ansættelseskrav

  6. I 2020 vil smarte agenter facilitere 40% af alle mobile interaktioner, og alle sikkerhedsfejl i skyen falde tilbage på kunden selv