Fra spæd ide til færdigt produkt på max et halvt år

TDCs interne innovationsproces skal i fremtiden kortes ned fra 15 måneder til seks måneder. Det fortæller koncerndirektør og COO i TDC Operations, Peter Trier Schleidt, som samtidig lover kunderne flere og bedre produkter.
Malene Amini

Malene Amini

12. oktober 2015

Hvis man skal zoome ind på én faktor, der fundamentalt har ændret måden, virksomheder driver forretning på i dag, så er det hastighed. Hastighed målt som den tid, det tager for en ny trend at vinde indpas og dominere markedet – tænk bare på den mobile revolution. Og hastighed målt som den tid, det må tage en virksomhed at udvikle et nyt produkt og bringe det på markedet.

Nødvendigt at kunne flytte sig hurtigere
Dette krav om hastighed mærker man også i it-branchen, hvor man som bekendt er med til at levere de ydelser, produkter og services, der gør det muligt at speede virksomheders udviklingsproces op.

Derfor er det ifølge COO i TDC Operations, Peter Trier Schleidt, også helt naturligt, at TDC tager sin egen medicin og justerer sin interne innovationsproces fra 15 måneder til kun seks måneder fra første ide er født, til et færdigt produkt er klar til at ramme markedet.

Hvis vi kommer med et produkt, 15 måneder efter at markedet har flyttet sig i en ny retning, så kommer vi for sent. Derfor er vi nødt til at ændre organisationens mindset og den måde, vi udvikler på,

Ram 70 pct. af brugernes behov
Peter Trier Schleidt stod i sin tidligere ansættelse bl.a. bag Danske Banks meget populære app, MobilePay. Én af læringerne fra det projekt var, at det netop gjaldt om at komme hurtigt på markedet med en simpel løsning. Så måtte finpudsningen af produktet vente.

“Den første version af MobilePay tog fire måneder at udvikle. Det var et godt basisprodukt, som ramte 70 pct. af kundernes behov. Hvis vi havde forsøgt at ramme 100 pct., havde det taget dobbelt så lang tid at udvikle, og så havde konkurrenterne haft tid til at komme på banen.” 

Brugerinddragelse er vigtig
Udover at sætte mere fart på TDCs interne innovationsproces skal TDC i fremtiden også blive endnu bedre til at inddrage sine kunder i udviklingen af nye løsninger.

“Når først basisproduktet er på markedet, handler det i høj grad om at invitere vores kunder til at fortælle, hvad de synes godt om, og hvad de synes mindre godt om. Det kan være noget, der irriterer dem ved login-processen eller en cursor, der ikke automatisk dukker op i et tastefelt, som de forventede. Det er eksempler på små ting, som sparer brugeren få sekunder. Men få sekunder har stor betydning, når man navigerer i en digital løsning,” siger Peter Trier Schleidt.

WiFi-calling på vej
Han fortæller, at TDC blandt andet arbejder på en løsning, som skal komme udfordringer med udfald under mobilsamtaler til livs.

“Når man under en telefonsamtale bevæger sig ind i et område eller en bygning med svagt signal, oplever man nogle gange, at samtalen bliver afbrudt. Til stor og forståelig irritation for brugeren. I 2016 kommer vi med en løsning, som gør, at telefonen automatisk hopper over på et WiFi og fortsætter samtalen, hvis man mister mobilforbindelsen. Det er såkaldt WiFi-calling,” siger Peter Trier Schleidt.

“Men igen er det vigtigt, at når vi først har lanceret basisproduktet til WiFi-calling, så skal kunderne være med til at forfine løsningen, så den lever op til deres behov. Hvad de behov præcis består i, ved vi ikke endnu. Det finder vi først ud af, når vi lancerer produktet og lytter til deres feedback.”

Ideudvikling på en uge
Peter Trier Schleidt runder af med at fortælle, at TDC udover at reducere den samlede innovationsproces for et færdigt produkt også arbejder med en forkortet ideudviklingstid.

“Tidligere kunne det godt tage fire måneder fra første ide, til ideen blev prioriteret, beskrevet og igangsat. Den ideudviklingstid skal ned på en uge. På en uge skal vi være klar til at starte et nyt projekt op – hvis det vel at mærke er en god ide. Ellers skal vi hurtigt kunne lægge ideen ned igen og bevæge os videre,” siger Peter Trier Schleidt og slutter:

“Alt i alt er ambitionen, at TDC i fremtiden ikke bare skal sende flere services og ydelser på markedet, men at vores services og ydelser også har en højere kvalitet, fordi løsningerne er tænkt endnu bedre sammen med kundernes behov.”