Det kan betale sig at involvere medarbejderne

Medarbejderinvolvering er afgørende for, at et forandringsprojekt kan gennemføres. Glemmes eller overses det menneskelige aspekt, er risikoen for en forfejlet investering enorm. Men det kræver, at processen angribes rigtigt, og at medarbejder høres, inddrages og får ansvar.
Anika Lüdeke Dueholm

Anika Dueholm

13. januar 2014

I et marked under konstant forandring er der store krav til ledelsens evne til at gennemføre digitale ændringer i en virksomhed. For forandringer i markedet gør ofte en forandring i strategi, it-løsninger og virksomhedens set-up nødvendig.

Hvis virksomhedens fokus – måske på grund af udviklingen i markedet – fx ændres til tilstedeværelse på de sociale medier, omstilling til udelukkende nethandel eller indførsel af en helt ny proces for kundekontakt, så kan det ikke gennemføres ved at sende en mail til alle medarbejderne aftenen før, forandringen sættes i søen.

I en teknologisk funderet verden falder alt til jorden, hvis vi overser det menneskelige element – men hvordan leder en chef mennesker og teknologi?

Forandring konsolideres kun i samarbejde med medarbejderne
Vil I sikre fuldt udbytte af en digitaliseringsproces i virksomheden, er det alfa omega, at processen gennemføres rigtigt. Og at I tænker medarbejderne ind i forandringen.

”Den gamle metode til at gennemføre en forandring i en virksomhed var: ’Vi sidder her i elfenbenstårnet og kommunikerer ud til medarbejderne’,” fortæller Christiane Vejlø, der – som digital trendanalytiker og medierådgiver – i over 10 år har arbejdet i tele- og mediebranchen med adfærd, kommunikation og indhold på digitale platforme. ”Nu har størstedelen af medarbejderne hovedet og følelserne med på arbejde. Ledelsen skal invitere dem til at deltage og give deres mening til kende, hvis de ønsker, at forandringen skal slå igennem. Der er nødt til at være lydhørhed over for de folk, der ’skal leve med ændringerne’.”

En tredelt forandringsproces
En forandring skal organiseres, hvis en virksomhed vil have det fulde udbytte og sikre, at projektet ikke falder til jorden. Det er ikke nok med en ide-postkasse.

Behovet for forandring udløses ofte af et ændret eller nyt behov, der opstår enten internt eller eksternt fra kunder, marked eller samarbejdspartnere. For at sikre den optimale gennemførsel af en forandringsproces skal der gennemføres tre fortløbende forløb.

Forandringsproces

Involver medarbejderne

Forandringsproces

Topstyret forandring
Det vil i sidste ende altid være ledelsen, der har ansvaret for digitaliseringen af en virksomhed. Men det betyder ikke, at opdraget skal komme fra dem – det kan sagtens komme fra en medarbejder eller en afdeling, der ser et potentiale.

”Det er vigtigt, at der altid er plads til intern innovation, og at der i virksomheden er en form for talerør, hvor alle opfordres til at komme med ideer og tanker,” siger Christiane Vejlø. ”Det åbner op for mulighederne og lader alle deltage på lige fod i processen. Og det er faktisk en kæmpe fordel for virksomheden, der ikke alene får input, men også dedikerede medarbejdere.”