Byd Generation Y velkommen – men glem ikke Generation X

I bestræbelsen på at tage godt imod morgendagens stjerner i Generation Y kan virksomheder nemt komme til at glemme Generation X – management-laget i mange virksomheder i dag og Y’ernes chefer. Ærgerligt og unødvendigt, siger NetDesign-ekspert og kommer her med opskriften på en tostrenget ledelsesfilosofi, der indfrier begge generationers potentiale.
Anika Lüdeke Dueholm

Anika Dueholm

28. november 2014

Generation Y er igen og igen blevet udråbt til én af de mest lovende generationer, verden længe har set. Med rette. Generation Y har virkelig alle ydre og indre forudsætninger for at udvikle og forandre det samfund og de virksomheder, de bliver en større og større del af.

Men i ren iver efter at gøde jorden for de nye ansatte og deres nye værdier, kan mange arbejdspladser komme til at forsømme den generation, som udgør rygraden i de fleste virksomheder i dag, Generation X.

“Det ville ikke bare være en ledelsesmæssig bommert,” siger Jacob Top Møller, der er Business Architect i TDC-datterselskabet NetDesign. “Det ville formentlig også kunne aflæses på bundlinjen som dalende produktivitet. Virksomheder har i den grad stadig brug for X’erne.”

Generation X er fantastiske performere
Hvis man stiller Generation Y og Generation X op over for hinanden, får man øje på nogle meget centrale forskelle, som er nødvendige for at forstå begge generationer som arbejdskraft.

X’erne først. De er født mellem 1960 og 1980 og er udprægede individualister. De voksede op under den kolde krig, lige efter 68’erne havde efterladt deres kraftige aftryk på samfundet og forkastede alle andre idealer end individets ret til at søge sin egen lykke.

“Det betyder, at Generation X er gode til at arbejde. De er fantastiske performere. De motiveres af at tjene penge og er hamrende ambitiøse. De er med andre ord en gave til enhver virksomhed,” siger Jacob Top Møller.

Generation Y og fællesskabet
Generation Y er af en anden støbning. De kan godt lide tanken om at have et ideal, der overskygger en høj løn, og så er de meget mere fællesskabsorienterede end Generation X.

“Man kan godt sige, at Generation Y også er individualister,” siger Jacob Top Møller. “Men hvor Generation X elsker at sole sig i egen succes og har nok i sig selv, så motiveres Y’erne af at tage sig godt ud overfor gruppen. Alt, hvad Generation Y tænker og gør, tænker og gør de i forhold til det fællesskab, de er en del af.”

Saml generationerne under samme tag
Selvom DNA’et i henholdsvis Generation Y og Generation X altså synes at stritte i hver sin retning, så kan det dog godt lade sig gøre at forene dem under det samme organisatoriske tag.

“Der er ikke meget forandring indlagt i Generation X. De er gode til at følge den kurs, der er udstukket, men de er ikke gode til at udfordre kursen. Det gør dem til nogle fremragende knoklere, men det er ikke dem, der får virksomheden til at tænke i nye retninger,” siger Jacob Top Møller.

Generation Y’s udviklingsgen
Det udviklingsgen bærer Generation Y til gengæld i sig. De er flasket op med, at man ikke sætter sig hen i hjørnet og grubler alene, når man møder en problemstilling. De crowdsourcer i stedet problemstillingen og kommer med hjælp fra netværket frem til nogle dybt originale svar på virksomhedens udfordringer.

“Det er der, sammenhængen opstår. For hvis topledelsen ved hjælp af Generation Y kan vedblive med at udvikle forretningen, samtidig med at Generation X sikrer, at alle medarbejdere performer godt under disse rammer, så har man opskriften på en sund, innovationsbåren virksomhed,” siger Jacob Top Møller.

Morgenmøder og micromanagement
Der vil være udfordringer forbundet med at samle Generation X og Generation Y i samme organisation.

“Tag eksempelvis det obligatoriske morgenmøde. Det elsker Generation X. Ordet går på omgang, så lederen kan få et overblik over forretningen og sikre, at alle i gruppen arbejder hen mod det fælles mål. Men for Generation Y er morgenmødet lig med micromanagement. De vil ikke holde ét langt møde med deres gruppe; de vil holde 50 om dagen som en konstant kommunikationsstrøm via deres forskellige sociale værktøjer,” siger Jacob Top Møller.

Han forklarer, at denne kommunikationsstrøm ikke skal misforstås som værende unødig støj, selvom den indeholder overordentlig meget information. Den skal snarere ses som gruppens hjerteslag, som alle synkroniserer med. Den forskel skal Generation X lære at forstå.

Penge vs. udvikling
Begge generationer kan godt arbejde med målsætninger. Men mens det lidt populært sagt hjælper at stille en stor pose penge foran én fra Generation X, hvis man vil have deres fulde engagement, så hjælper et økonomisk incitament ikke overfor Generation Y.

“Hvis Generation Y skal overbevises, skal de føle, at de er en del af noget større – noget, som ikke kun er hængt op på kommerciel succes, men som i højere grad er defineret ved personlig udvikling og læring samt følelsen af at gøre en forskel i det store billede” siger Jacob Top Møller og afslutter:

“Y’erne tænder på de idealistiske visioner. Det er det, der gør dem så spændende. Men selvom de måske ikke er klar over det, har de brug for X’erne til at forfølge og indfri de visioner.