Behandlingen rykker hjem

Er telemedicin nøglen til mere sundhed for pengene? Både ved kronisk sygdom, genoptræning og graviditet kan det reducere antallet ture til sygehuse og sundhedscentre.
Anika Lüdeke Dueholm

Anika Dueholm

7. oktober 2014

Kronisk syge borgere står for en stor del af det danske sygdomsbudget. Helt op mod 70-80 % af ressourcerne går til behandling af KOL, diabetes, hjerte/karsygdomme, gigt og kræft. Det svarer til 70-80 mia. kr. pr. år. Eksperter skønner, at op imod en femtedel af dem vil kunne behandles via telemedicin.

Det samme gælder for eksempel ved genoptræning efter sygdom og operationer samt ukomplicerede graviditeter. Her kan behandling og monitorering også foregå hjemme, så man undgår den tidskrævende transport til sundhedscentre og sygehuse.

Telemedicin er – kort fortalt – en direkte linje fra borgerens eget hjem til behandlerne. Borgeren kan med passende udstyr selv måle for eksempel blodtryk, lungekapacitet og lignende og sende resultaterne direkte til behandlerne, som på den baggrund kan tage stilling til, om behandlingen er passende eller skal ændres.

Hvad er fordelene for borgeren?
”Patienter med videostuegang har fået bedre styr på blodsukkeret. Samtidig har vi fået positive tilbagemeldinger.

De sætter pris på, at der ikke er ventetid, og at det er let at benytte. Og så føler de sig mindre sygeliggjort," fortæller projektsygeplejerske Mette Løkke fra Kolding Sygehus, hvor de har testet virtuel stuegang i borgernes eget hjem.

Mette Løkke

Patienterne sætter pris på, at der ikke er ventetid, og det er enkelt.

Borgeren kan med andre ord spare meget tid ved at undgå at køre til undersøgelser på sygehuse og sundhedscentre. Man undgår ventetid, transporttid og ændring af aftaler ved sygdom og lignende. Samtidig involverer telemedicin borgeren aktivt, og erfaringerne viser, at borgeren føler sig mindre sygeliggjort ved at blive i eget hjem.
Hvad er fordelene for samfundet?
Telemedicin kan være med til at aflaste sygehuse og sundhedscentre i kommunerne, hvor det kan tage presset af tidsbestilling og undersøgelser. Meget rutinemonitorering kan foregå via internettet, og for behandlerne kan det være nemmere at finde tid til validering af måledata, når det sker online. Endelig kan det være en fordel i geografisk spredte områder.

Det var fx tilfældet på Langeland, hvor man har prøvet virtuel hjemmehjælp. ”Langt størstedelen er positive. Nogle synes, det er rarere at få et telefonopkald end at blive forstyrret af hjemmebesøg. Et par af de ældste synes også, det er sjovt og moderne at kommunikere på denne måde,” fortæller udviklingskoordinator Klaus Stormgaard.
Hvordan tager TDC ansvar?
TDC har været tidligt ude med telemedicin, og nu bliver indsatsen udvidet til også at omfatte selve udstyret, ligesom der er samlet flere servicefunktioner i et center. TDC tilbyder kommuner og regioner at overtage hele ansvaret, inklusive hardware. Fra drift af online bestillingsportal til levering af udstyr, opsætning, instruktion, afhentning og support kan TDC i dag varetage hele opgaven via Telemedicinsk Servicecenter.

"Det er et naturligt område for os at varetage hele den tekniske og logistiske proces," siger Peder Burgaard, Afdelingsleder, Offentlig Digitalisering, TDC.

"Husk på, at vi i forvejen besøger flere tusinde  danske hjem hver dag, hvor vi er vant til at håndtere mange forskellige hardwareopsætninger som spillekonsoller, Smart-TV, computere, faldalarmer, nødkaldsanlæg mm. Vi har kompetencerne til at stå for hele opstillingen, og vi tager ikke af sted igen, før udstyret virker, og borgeren er tryg ved at bruge det."

Som nævnt ovenfor er der allerede høstet gode erfaringer med telemedicin og videoløsninger, og den første sunde skepsis er erstattet med planer om mere formel implementering i organisationerne, så vi kommer videre fra pilotstadiet. Nu skal løsningerne rulles ud i større skala, så gevinsten for både borgere, behandlere og samfund kan høstes.