Årets CIO 2015 vil orkestrere beslutninger - ikke nødvendigvis træffe dem selv

Opgaven for en CIO er at agere rejseleder på virksomhedens vej dybere og dybere ind i det digitale univers. Den opgave blev Torben Ruberg, CIO i Falck, belønnet for som Årets CIO 2015. Her sammenholder han sit udbytte fra årets Gartner-konference med egne erfaringer.
Malene Amini

Malene Amini

15. januar 2016

Digitaliseringen er én af de mest toneangivende faktorer i udviklingen af dansk erhvervsliv og samfundet generelt. På ryggen af denne digitaliseringsbølge står CIO’en med ansvaret for både at styre sin virksomhed sikkert gennem skærene og samtidig gribe de muligheder, der konstant byder sig til.

Torben Ruberg har været CIO i Falck i 10 år og blev tidligere i 2015 kåret som Årets CIO af Computerworld i samarbejde med IDC og Dansk IT. Torben Ruberg deltog på årets Gartner-konference og kunne her konstatere, at hans eget digitale mindset flugtede med Gartners forudsigelser om fremtiden.

“Jeg kom ikke hjem med en ny erkendelse fra Gartner. Men jeg blev bekræftet i, hvilke krav digitaliseringen stiller til os som virksomhed,” siger Torben Ruberg.

Fejl en naturlig del af udvikling
De krav handler blandt andet om, at markeder og forretningsmodeller flytter sig meget hurtigt. Det åbner op for en masse muligheder, men resulterer også i, at en masse fejl vil blive begået i jagten på den rigtige beslutning.

“Ligesom Gartner tror jeg ikke på, at man kan lægge en masterplan for sin it de næste fem år. I stedet tror jeg, at man skal navigere efter en retning og arbejde med korte tidshorisonter for de projekter, man sætter i søen,” siger Torben Ruberg.

“Den tilgang kræver, at man accepterer fejl som en naturlig del af udviklingsprocessen. Fejl er ikke et udtryk for, at man er på forkert vej.”

Nye tiltag må ikke kompromittere arven
Men, siger Torben Ruberg – og det er et stort men – man må aldrig sælge ud af virksomhedens arv i forsøget på at gribe en ny mulighed.

“Med arv mener jeg en virksomheds brand, data eller aktiver. Den arv skal tænkes ind i ethvert tilløb til nye tiltag. Hvis et nyt tiltag ikke kompromitterer arven, kan man køre videre.”

To nye projekter
Som en konsekvens af digitaliseringen har Falck oprettet to nye organisationer. Den ene hedder Digital Business Development, den anden hedder Project X.

“Vores Digital Business Development-organisation er placeret på kanten af vores kerneforretning. Project X-afdelingen ligger helt uden for vores miljø,” siger Torben Ruberg.

“Det første projekt er sat i verden for at udvikle projekter, der er en del af Falck-konceptet. Det andet projekt er sat i verden for at finde på tiltag, vi ellers ikke ville have udviklet.”

Hellere selv ødelægge værdikæden
Torben Ruberg forklarer, at Falck opererer med tre klare mål for de to organisationer.

For det første skal de være med til at ændre det digitale mindset blandt Falcks ca. 34.000 kolleger verden over. For det andet er de et forsøg på rent organisatorisk at gribe nye teknologiske muligheder og anvende dem i Falck-regi – eksempelvis i form af droner, sensorer eller deleøkonomi. For det tredje har organisationerne et mandat til at virke ‘disruptive’ i forhold til Falcks eksisterende forretning.

Torben Ruberg

Vores tilgang er, at det er bedre, at det er os selv, der ødelægger eller redefinerer den værdikæde, vi er en del af, end det er vores konkurrenter, der gør det,

“Hvis man skulle sætte tidshorisonter på vores mindset, så tager vores traditionelle line of business sig af udviklingen for de næste 12 måneder. Digital Business Development-organisationen tager sig af udviklingen om 12-24 måneder. Og Project X tager sig af udviklingen om 24 måneder og frem.”

Demokratisér idégenereringen
Én af mange store forandringer i virksomheder er, at it og teknologi har gennemgået en stor modningsproces, så langt flere mennesker helt naturligt tænker i digitale baner sammenlignet med tidligere.

“Hvis man som CIO kan fortælle sin organisation, hvordan de kan tilgå it i stedet for at monopolisere beslutningsprocessen, så tror jeg, at man er kommet langt. Det handler om at demokratisere idégenereringen, orkestrere beslutningerne og feje alle sten af vejen.”

De digitalt indfødte er på vej – brug dem
Torben Ruberg runder af med at forklare, at den holdning flugter med Gartners mantra om, at de såkaldte digitalt indfødte er på vej ind på arbejdsmarkedet i disse år.   

“De digitalt indfødte kan meget mere, end jeg nogensinde kommer til. Deres viden og kunnen skal bringes i spil. Det er ikke vigtigt for mig, at jeg sidder på toppen af en pyramide med x antal hundrede mand under mig. Det er meget vigtigere, at jeg er bærer af en vision, som jeg bruger virksomhedens kollektive ressourcer på at realisere,” slutter han.
CV Torben Ruberg

  • 2005-: CIO, Vice President IT, Falck

  • 2003-2005: Regional IT Director, Group4Falck, Nordic Region

  • 2000-2003: IT Director, Group4Falck, Denmark

  • 1997-2000: IT Director, Falck Rescue & Safety